TQ NMC ăn cắp hay GHT NAT ăn cướp?

January 15, 2010

Trích yếu:   TQ NMC “ăn cắp” hay GHT NAT “ăn cướp” ???

Thưa Ms GHT Nguyễn Anh Tài và BCH GHVNHK:

             “Văn thư của Ban Chấp Hành mới Hội thánh Long Beach ngày 25/4/09 gửi cho cựu Quản Nhiệm Mục sư Trần Trọng Nha, Cựn Thủ quỹ Nhan Minh Chương và cựu Phó Thủ quỹ Nguyễn Hào xin cho biết lý do về một trương mục “bí mật” số 1812326345 đăng ký tại ngân hàng WAMU sử dụng trong thời gian từ tháng 2/05 đến tháng 4/08 do Mục sư Trần Trọng Nha và TQ Nhan Minh Chương tự ý mở và sử dụng cùng chuyển tiền từ quỹ Hội thánh cho vào trương mục trên mà không thông báo cũng không khai trình tài chánh trong suốt thời gian kể trên.  Đến nay Ban Chấp Hành Hội thánh Long Beach vẫn chưa được lời giải thích.”

            Trên là nguyên văn “tờ trình cho BCH GH”, điểm số 11 của MsGHT Nguyễn Anh Tài, phiên họp 26-28/10/2009.  Tôi thấy Ms Tài đáng thương hơn giận, vì sự hiểu biết thật lệch lạc, vô chứng cứ mà cả gan ra văn bản vu khống, mạ lỵ người khác.  Ms Tài hình như chỉ thấy và suy diễn điều mình muốn thấy, muốn tìm, nên tưởng như chụp được cơ hội ngàn vàng liên quan đến tài chánh HT LB để hạ đo ván người khác.  Ms còn nhớ chuyện của Ha-man không?  Tại sao lại dựng cây mộc hình lên để treo chính mình?  Tôi rất sẵn giúp Ms NAT gở rối tơ lòng, thông suốt về cái sự thật ngượng ép, cong tròn, bóp méo của Ms dựng lên thẳng bong như cây mộc hình của Ha-man.  MsGHT đã từ Đa-vít, Gióp, Ê-tiên, và bây giờ sắp trở thành Ha-man rồi!

1)         Tôi không hề nhận được văn thư nào của BCH mới HT LB đề ngày 25/4/09.  Ms biết đó, nhà tôi cũng gần văn phòng GH, nên có lẻ cùng một bưu điện chăng!  MsQN và BCH HT Raleigh gởi đến 10 lá thư mà MsGHT NAT không nhận được hay bị thất lạc gì đó, mà BCH mới LB chỉ mới gởi một lá thì chắc gì tôi nhận được.  Tôi có đọc văn thư ngày 14/6/2009 do BCH mới LB gởi, do người khác đưa.

Letter fr LB june 16 2009 acct 181_232634_5

2)         BCH mới HTLB ít ra khi không biết chuyện họ còn lịch sự gởi thư xin giải thích làm sáng tỏ vấn đề.  Điều này thì Ms GHT NAT cũng nên học từ nơi BCH mới HTLB.  Ms GHT NAT và BCH GH cần học phép lịch sự, và không biết thì nên tìm hiểu làm sáng tỏ vấn đề như BCH mới LB đã làm.  Sự thật cần được kiểm chứng rõ ràng chắc chắn trước khi vội vàng kết luận hay cáo buộc nào chứ đừng nên dùng thẩm quyền để đè người khác chấp nhận những điều vô căn cứ.

3)         Trong thư ngày 14/6/09 của BCH mới HTLB có nêu ba câu hỏi chính: 1/ mở trương mục số 181-232634-5, 18/2/2005 Wamu để làm gì, 2/ tại sao mở trương mục mà không thông báo cho BCH đương thời biết, 3/ lý do nào trong 2005-2008 không thấy tường trình tài chánh hàng tháng cho BCH đương thời, cũng không khai trình cho ban soát sổ hằng năm.  Xin hỏi Ms GHT NAT, ông lấy đâu ra những kết luận đây là trương mục “bí mật”, do Ms Nha và tôi tự ý mở và sử dụng, và cùng chuyển tiền từ quỹ HT vào trương mục trên.  Trong thư có chỗ nào, chữ này nói những điều này mà MsGHT NAT lại dám kết luận như vậy.  BCH mới HTLB không biết thì viết thư hỏi, người ta chưa trả lời (chưa được giải thích), mà GHT NAT lại vội vàng đi đến kết luận ba chật ba duột, mừng như quớ được mỏ vàng.  MsGHT có đọc thư kỷ chưa, do ông Nhan M Chương và ông Nguyễn Hào đứng tên với Ms TT Nha”, thì sao lại kết luận do Ms Nha và tôi tự ý mở, có phải Ms cố tình bóp méo hay không?  Xin MsGHT NAT cho biết tôi đã chuyển bao nhiêu tiền, từ trương mục nào của HTLB, ngày tháng năm, vô account “bí mật” này.  BCH mới HTLB chưa đưa ra kết luận gì mà Ms NAT lại dám khẳng định như vậy, chẳng lẻ Ms đã xem toàn bộ hồ sơ tài chánh HTLB trong khoảng 2005-2008 hay nhận được thông tin tình báo sai lạc ở đâu!

4)         Năm 2005, BCH HT LB gồm có 5 người: MsQN, TK, TQ và 2 nghị viên.  Dựa theo thư 14/6/09 của BCH mới LB thì ít ra có 3 người trong BCH HT LB đương thời biết về trương mục này, 3/5 có phải đa số không?  Nếu vậy không thể nào nói BCH đương thời không biết được.  Trong 5 người BCH mới HTLB ký tên trong thư này, chẳng có ai là thành viên BCH HT LB 2005-3/2008, thì làm sao biết có khai trình hay không?  Còn chuyện có khai trình cho ban soát sổ hàng năm không, thì xin MsGHT NAT và BCH mới LB hỏi ông Nguyễn Q Hưng, Nguyễn Hào, và Mai Đức Trí và HT LB rằng có khai trình và thông qua hay không?  Chẳng lẻ chuyển tiền từ quỹ HT vào trương mục “bí mật” 3 năm, mà mấy ông soát xổ này không thấy trong bank statement hằng tháng hay sao?  MsGHT NAT có vẻ hơi khinh thường trí thông minh của ba người này rồi.  Xin xem lại biên bản soát xổ của HTLB thì sẽ rõ.  MsGHT có cần xem làm chi, vì ông đã đi đến kết luận đúng 100% rồi, nên mới dám đưa ra làm bằng chứng trong tờ trình cho BCH GH và gởi đi khắp nơi. 

            Tôi xin đưa ra 2 bank statements của năm 2007 làm thí dụ.  Acct# 1812326345 tạm gọi là “bí mật”, và acct# 872-025404-8 là account của quỹ HT LB trong thời gian này.  Đây là những giấy tờ mà tôi đã đưa cho 2 vị soát xổ viên niên khóa 2008, Nguyễn Q Hưng và Mai Đ Trí và họ thấy rõ ràng những chuyển đổi giữa 2 accounts, chẳng lẻ họ không có gì thắc mắc hay nghi vấn sao.  $200 là dâng HT trợ giúp thiếu nhi, thiếu niên, và $50 là trợ giúp Ca đoàn.  Hằng tháng đều có những chuyển đổi tương tự (transfers) giữa 2 accounts.  3 năm, 36 tháng, 6 người soát xổ viên đều xem qua thì sao gọi là “bí mật” hay không khai báo.  Tôi đã giải thích lý do của acct 181…6345 cho soát xổ viên và họ đã trình HT thông qua.  Không còn gì đáng bàn nữa.

compare statement 181 6345 n 872 4048

5)         Xin MsGHT và BCH mới LB hãy hỏi một số người sau đây: bà Hoàng L Oanh, bà Lê Q Viên, bà Nguyễn T Ái, ông Nguyễn A Ly tại sao họ lại đem quỹ Ca đoàn, Phụ nữ, Thiếu niên, Trường chúa nhật, Thiếu nhi đưa cho tôi để deposit vào trương mục bí mật này vào tháng 2-3, 2005?  MsGHT NAT hơi tâng bốc tôi rồi.  Mới nhận chức thủ quỹ 2 tuần, đã tự ý mở trương mục bí mật, và sau đó còn dụ được thủ quỹ các ban ngành trong HT chuyển tiền vào trương mục này.  Chỉ 2 tuần, mà đầu óc tôi tinh khôn gian xảo đến thế, suy nghĩ ra chuyện này, xin hỏi MsGHT có đủ tiêu chuẩn làm TQ GH hay TKTHV cho MsGHT NAT không?  Mong rằng MsGHT nhớ đề bạt tôi. Ý quên, tôi đã rời khỏi GHVNHK rồi, xin MsGHT NAT cấp giùm cái chứng minh thư gì đó để trở lại.

6)         MsGHT có muốn biết một số chi tiêu từ trương mục “bí mật” này không?  Xin kể vài chi tiêu cho Ms GHT và BCH mới LB rõ:

            Check 561: $2420.00 The C&MA, Great Commission Fund (10/19/05)

            Check 537: $940.00 The C&MA, Great Commission Fund (3/7/07)

            $600.00 Vietnamese District (2/7/06), $600.00 Vietnamese District (7/5/06), bảo trợ Giáo sĩ Lê V Hưng tại S Korea, chắc MsGHT NAT còn nhớ vì chính ông là người đề nghị khoản bảo trợ này.

             $1361.00 Vietnamese District (9/11/05) Katrina relief,

            $1804.00 Vietnamese District (10/24/06) giúp bảo lụt miền Trung… 

            Ủa, nếu vậy thì Tổng hội CMA và GH VNHK là đồng lỏa với tôi nhận tiền từ trương mục “bí mật” này rồi.  MsGHT NAT nên để tên 2 tổ chức này vào bản tường trình về tội chuyển tiền quỹ của HTLB từ trương mục “bí mật” này.  Kỳ này thật lớn chuyện rồi, MsGHT ơi!

payments fr 181_6345 to CMA public

payments fr 181_6345 to GH public

7)         Thư BCH mới HTLB viết tôi: “chấm dứt không còn làm thủ quỹ của HT từ tháng 4 năm 2008”.  Tờ trình của MsGHT NAT, điểm số 10 nói “HĐ bất thường của HTLB quyết định bất tín nhiệm BCH cũ ủng hộ Ms Nha, do Ms John Soper, Phó hội trưởng chủ tọa ngày 20/4/2008”.   Dựa vào 2 văn kiện này của chính MsGHT NAT, thì chức vụ Thủ quỹ của tôi tại HTLB chấm dứt vào tháng 4 năm 2008.  Vậy thì, tại sao MsGHT Nguyễn A Tài, và ông Nguyễn Hào (và ông Lê M Sơn?) lại nhảy vào bank accounts của HTLB ngày 24/3/2008 lấy tên Ms Nha và tôi ra và thay vào tên ông Nguyễn Hào và có thể có cả tên Ms NAT?  Không biết Ms NAT đã nói gì và trình văn kiện ngụy tạo nào với nhân viên bank Wamu mà họ tin lời để đổi tên trên accounts mà không cần sự hiện diện hay đồng ý rút tên ra của MsQN và TQ HT.  Tôi đã hỏi nhân viên bank Wamu và họ nói là “Head of church came” nên họ tin. Hành động như vậy có phải ăn cướp không!  Dùng địa vị GHT để làm chuyện chuyện bốc hốt cướp giựt trắng trợn thế này, thôi xin chào thua Ms NAT.

             Ms GHT NAT đã nói giữa HT LB vào Chúa nhật ngày 23/3/2008 là sự việc HTLB để MsPHT Soper đến giải quyết.  Thế mà ngay sáng hôm sau (24/3/2008), MsGHT NAT phóng vô bank accounts của HTLB lẹ vậy.  Đừng nên suy bụng ta ra bụng người, nghĩ điều ác cho người khác, chỉ lo sợ mất tiền.  Nếu tôi thật gian xảo tham lam mở trương mục “bí mật”, thì hơn $90,000 của HT LB sẽ còn để MsGHT nhảy vào đứng tên sao?  Thưa Ms Tài, tôi sẽ không vì những mối lợi dơ bẩn mà để 2 đứa con tôi phải xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên sau này.  Còn nữa, cái gọi là HD bất thường của HTLB tại sao không do GHT NAT chủ tọa mà lại vịn vào uy thế Phó Hội Trưởng Soper?  Làm GHT cả chục năm, mà không đủ uy tín, khả năng giải quyết vấn đề HT trong GH mình, thì mất mặt dân tộc quá, vậy còn dám huyênh hoan HD bất thường do MsPHT chủ tọa. 

            Năm 2003 mặc dù HT phân chia, biên bản bàn giao giữa 2 người thủ quỹ thật trình tự rõ ràng, ký giao và ký nhận.  Tháng 2, 2005 khi thay đổi thủ quỹ, tôi cũng nhận được biên bản bàn giao đàng hoàng, giao và nhận chứ không phải kiểu cướp bóc như cách MsGHT NAT đã làm.  Thủ quỹ cũ và mới cùng với MsQN đến nhà bank, ký rút tên, và thay vào tên đàng hoàng, có văn bản.  Không biết Ms NAT đã uốn lưỡi hay ngụy tạo biên bản nào để đổi tên trên bank accounts mà không cần người đang đứng tên hiện diện hay đồng ý rút tên ra cũng chẳng có đa số đồng thuận của BCH/BCH HTLB.  Đúng thật là anh tài!  Vậy thì, TQ NMC ăn cắp hay GHT NAT ăn cướp!

bien ban ban giao thu quy 2005

8)         Lòng vòng ngoại thành hoài, để MsGHT NAT sốt ruột, tôi xin được tiến thẳng vào thủ đô.  Trong buổi họp ngày 17/1/2005, BCH/BCS HT LB đã biểu quyết để MsQN TTN và TQ NMC đứng tên trên bank accounts của HT và ủy thác cho tân TQ NMC và PTQ NH mở thêm 2 trương mục cho HT Long Beach với nhà Bank Washington Mutual: Free business checking account#: 181-2326345 và Money Market Account#: 098-8054111 cùng với trương mục đang có của HTLB là: Bussiness Checking Acct#: 872-0254048.  Biên bản và chữ ký đầy đủ.   Xin MsGHT NAT và BCH GH xét duyệt nhớ tha bổng tội mà MsGTH NAT đã vu cáo cho Ms Nha và tôi là “tự ý mở trương mục”.  Money Market account là trương mục tiết kiệm của HT.  Còn trương mục kia, Free business checking account, là để giữ ngân quỹ các ban ngành trong HT cùng các khoản dâng đặc biệt không thuộc về chi tiêu của HT như cứu trợ, giúp HT VN, và Truyền giáo. 

            Vì HTLB đã kinh nghiệm sự đổ vở, một số thu quỹ ban ngành rời HT chưa kịp bàn giao tài chánh, tạo ra một số bất tiện cho nên MsQN và BCH đề nghị các quỹ này nên để vào một trương mục do HT đứng tên cho tiện lợi về sau.  Thủ quỹ các ban ngành chỉ giữ sổ sách (records) của ban mình, nhưng tiền mặt thì gởi vào trương mục HT đứng tên.  MsQN và BCH HT 2005 có thông báo cho BCH các ban ngành trong HT về trương mục này, và đề nghị thủ quỹ các ban nên gởi vào trương mục này trong buổi họp khoáng đại của HT đầu năm 2005.  Mục đích của trương mục này rất rõ ràng, trong sáng, quang minh chánh đại, thì bây giờ MsGHT NAT lại gán cho tội “bí mật, trương mục riêng, tự ý mở”.  MsGHT NAT kết luận quá vội vàng nên hố!  MsGHT NAT và BCH GHVNHK (và BCH mới HTLB) nên xin lỗi Ms Trần T Nha  (và tôi) cách công khai vì quý vị đã vu khống chúng tôi công khai, ảnh hưởng đến thanh danh uy tín của người khác. 

            Trong những người ký tên biên bản mở account 181-232634-5 có ông Lê M Sơn, MsNc PT hiện thời tại HTLB và có cả TQ HTLB hiện tại, Phương Lee.  Ông MsNc mà MsGHT bổ có lẻ quên nói cho Ms NAT biết về account bí mật này!  Cô TQ BCH HTLB, PLthì đã ký tên mở account “bí mật” mà bây giờ còn viết thư để hỏi, đòi giải thích thì hơi nực cười.  MsGHT và 2 vị này nếu cố gắng tìm hiểu rõ ràng thêm một chút nữa thì đâu đến nỗi này.

bien ban mo acct LB 2005

            “Ngoài ra, cựu thủ quỹ Nhan Minh Chương đã tự ý rút một CD số 19164 có số tiền $65,185 ký thác trong ngân hàng ADF, trước khi đáo hạn ngày March 14,08.  Số tiền này sau phải hoàn lại cho ngân quỹ Hội Thánh Long Beach mà khi đó Giáo Hạt bị vu khống rum beng trên emails đa lấy tiền của “boat people”.”

9)         Trong thư của BCH mới HTLB chẳng có chỗ nào đề cập đến vấn đề ADF CD, xin hỏi MsGHT NAT lấy tin tình báo này từ đâu vậy?  Đề nghị MsNAT nên khai trừ mấy nhân viên tình báo này đi vì ngày, tháng, con số chẳng trúng vào đâu cả.  Chữ “đã tự ý rút” theo định nghĩa của MsGHT NAT thì cũng giống như đã trình bày điểm số 8 ở trên, nghĩa là có biểu quyết đồng ý của BCS HTLB đương thời

10)       CD số 19164 tại ADF thì hoàn toàn đúng, nhưng “số tiền $65,185” thì không.  Từ “trước khi đáo hạn” thì xin Ms NAT xem CD statement ngày 31/12/2007 từ ADF, “current maturity date: 1/1/2008.  Xin hỏi MsGHT, 1/1/2008 có phải xảy ra trước ngày March 14, 08 không?  Hay là Ms quên hết ngày tháng.  Giả sử, dựa theo  MsGHT NAT, tôi rút số tiền $65,185 vào ngày 14/3/2008, đem đi đâu đó.  Trong khoảng 2 ngày 17-18/3/2008 (14/3 là thứ 6, 15&16 bank đóng cửa), tôi gởi vô lại ADF và vào ngày 19/3/2008 chuyển từ ADF số tiền $66,061.73 vô trương mục Wamu HTLB.  Vậy thì, số tiền trội $876.73 ở đâu ra?  ADF trả tiền lời cho 2 ngày, hay là tôi cảm động dâng thêm $876.73 cho HTLB (và MsGHT NAT)?  Chỉ trong 3 ngày tôi có thể rút tiền ra từ ADF CD, bỏ vô lại ADF CD, và sau đó chuyển vô Wamu HTLB, thật sự tôi cũng phục chính mình, cám ơn MsGHT NAT tâng bốc. Nếu tôi lấy tiền ra, và sau đó gởi vô (deposit) trương mục Wamu của HTLB, thì tại sao Wamu statement ghi rõ “ADF wire”, hay là tôi có xâm nhập (hack) vô hệ thống computer Wamu để sữa đổi transaction này ghi là từ ADF chăng? 

       Một lần nữa tôi thấy MsGHT NAT đề cao tôi quá, chắc cũng anh tài đủ làm TQ cho MsGHT NAT được rồi.  Con số của ADF và Wamu bank ghi rõ đến đơn vị“cent” thì chắc chắn bảo đảm là chính xác hơn số $65,185 và ngày March 14, 08  của MsGHT NAT.  Nếu không biết chính xác, lần sau MsGHT NAT nên viết là khoảng chừng $65,000 gì đó, chứ ghi rõ vậy mà chẳng trúng đâu vào đâu hết coi sao được, dù sao cũng là văn kiện của GHT gởi đi mà.  Xin xem statement ADF CD, không hề có bất cứ “transactions” nào  có con số $65,185 hoặc ngày March 14, 08  cả.

adf cd statement0001

 11)      Số tiền $66,061.73 CD 19164 đã chuyển thẳng (wire transfer) từ ngân hàng ADF vô trương mục ngân hàng Wamu Checking acct#:872-0254048 của HTLB.  Theo copy của ADF đính kèm, số tiền $66,061.73 được processed ngày 3/19/2008 và vô nhà ngân hàng Wamu HTLB ngày 20/3/2008.  Xin xem Statement của ngân hàng Wamu acct# 872-0254048 của HTLB, ghi rõ số tiền này chuyển vô ngày 20/3/2008. Statement của ADF và của Wamu hoàn toàn phù hợp, giống nhau về số tiền.  Trong ADF CD statement không có bất cứ transaction nào $65,185 và ngày March 14, 08 .

adf wire transfer copy

Lb wamu statement mar_08 public

            Tóm lại, điểm số 11 trong tờ trình của MsGHT Nguyễn Anh Tài không dựa trên một bằng chứng xác thực nào cả mà chỉ là những kết luận lệch lạc buộc tội vu cáo người khác vô chứng cứ.  Trương mục Wamu 181-2326345 được mở hoàn toàn do biểu quyết và đồng ý của BCH/BCS HTLB 2005, và đã được soát xổ viên trình ra HD thường niên thông qua.  Số tiền trong CD ADF của HTLB đã được chuyển thẳng vô trương mục Wamu 872-254048 của HTLB mà chưa từng bị rút ra và sau đó hoàn trả cả.

            Sau khi đã trình bày đưa ra bằng chứng cụ thể về những lời vu cáo của MsGHT Nguyễn Anh Tài trong tờ trình cho BCH GH, tôi yêu cầu MsGHT Nguyễn Anh Tài và BCH GHVNHK xin lỗi công khai Ms Trần T Nha và tôi về những vu cáo này.  Tôi  vẫn dạy 2 đứa con 5,6 tuổi khi có lỗi phải xin lỗi, và phảilàm gương xin lỗi chúng nó và mẹ chúng nó khi mình có lỗi.  (Đôi khi tôi cũng xin lỗi bả mà không biết mình có lỗi gì cả).  MsGHT NAT và BCH GH thường hay giảng dạy như vậy mà, đây là lúc thực hành bài học đó của quý vị.  Khó quá phải không!  Chuyện khó hơn nữa cũng đã làm xong rồi.  Chẳng hạn như ngày xưa, trên một cây gỗ, Đấng Tạo Hóa đã chết thay cho vật thọ tạo của mình.  Chỉ cần những tấm lòng noi theo tấm gương đó.

               Ở trong cương vị của người lãnh đạo thuộc linh và giáo hội cũng như nhân cách của một Cơ-đốc nhân đây là điều MsGHT NAT và BCH GHVNHK phải làm.  Tôi (và Ms Nha) sẽ không được no nê, lên cân hay ngủ ngon hơn, thêm chút tiền bạc gì qua lời xin lỗi của quý vị, nhưng vì những người mà quý vị lãnh đạo, GH mà quý vị đại diện, và thế hệ tiếp nối, nên xin lỗi công khai là điều MsGHT NAT và BCH GH cần làm.

Regards,

Nhan Minh Chương

Advertisements

Tags:

3 Responses to “TQ NMC ăn cắp hay GHT NAT ăn cướp?”

 1. daniel586 Says:

  Thưa Ong NMC:

  Qủa thật kỳ này là GHT NAT và BCH GH là hết đường chạy tội rồi. Văn kiện và biên bản quá đầy đủ như thế này thì không biết kỳ này GHT NAT và BCH GH sẽ phải ăn nói làm sao đây với Tổng Hội Mỹ, Tổng Liên Hội Việt Nam và Mục sư Đoàn…v.v.

  Nếu phải viết thư xin lỗi Mục sư TT Nha và Ong NM Chương thì còn mặt mũi nào để điều hành GH VN HK…để GHT NAT suy nghĩ thử coi?

  Còn nếu không phải viết thư xin lỗi Mục sư TT Nha và Ong NM Chương thì làm sao đối diện với sự thật, các Mục sư và con dân Chúa đây… để GHT NAT suy nghĩ thử coi nha?

  Tiến thối lưỡng nan qua đi thôi Ông NMC…làm sao đây…? …làm gì đây?

  GHT NAT kêu cứu SOS…Chúa ơi cứu con với… hoàn toàn yên lặng.

  GHT NAT kêu cứu SOS…Tổng Hội Mỹ ơi cứu con với… hoàn toàn yên lặng.

  GHT NAT kêu cứu SOS…Tổng Liên Hội ơi cứu con với… hoàn toàn yên lặng.

  GHT NAT kêu cứu SOS…BCH GH HK ơi cứu con với… hoàn toàn yên lặng.

  GHT NAT kêu cứu SOS…Thần Học Viện ơi cứu tôi với… hoàn toàn yên lặng.

  GHT NAT kêu cứu SOS…Mục sư Đoàn ơi cứu tôi với… hoàn toàn yên lặng.

  GHT NAT kêu cứu SOS…Con dân Chúa ơi cứu tôi với… hoàn toàn yên lặng.

  Văng vẳng đâu đó có tiếng nói nhỏ nhẹ…(để ý thật kỷ mới nghe rỏ…) thật tiếc cho một cuộc đời của GHT NAT hầu việc Chúa mấy mươi năm bây giờ con người xác thịt mới bị phơi bày.

  Hoặc có thể nói những gì GHT NAT đã gieo trong mấy mươi năm giờ đây Chúa cho phép phơi bày để mọi người có thể nhận biết được Chúa là Đấng Công Bình. Gieo Gió thì gặt Tsunami!

  tín đồ Nguyễn Quốc Hưng

 2. Joseph Bui Says:

  Các con cái yêu dấu của Chúa mến,
  Qua việc này, với con người của ông Tài thì không có sự hối cải hay ăn năn, với tính chất bản địa của ông thì sẽ hại người khác cho đến chết mới thôi. Khi đã cố tình hành động thì chúng ta sẽ không mong gì ông Tài sẽ ăn năn thống hối như Đa-Vít.
  Ông Tài sẽ dùng chính sách “im lặng”, tạm trốn cho sự việc lắng dịu, vì bao nhiêu vụ trước ông cũng đã êm xuôi, việc gọi là “rêu rao” trên mạng, chỉ quanh quẩn trong vòng các con cái Chúa, theo thời gian rồi cũng êm. Rồi ông lại tiếp tục dùng cách cũ để hại những người khác, mà lúc nào ông cũng thành công.
  Các bạn mến, chúng ta ước ao giải quyết trong ôn hòa, yêu cầu ông Tài phải ra đối chất trước hội chúng cùng với những người bị ông vu cáo….
  bằng một tối hậu thư. Với sự buộc ông phải ra đối chất nếu không chúng ta sẽ ĐĂNG TRÊN TẤT CẢ CÁC BÀI BÁO CỦA CỘNG ĐỒNG.
  Các bạn nên nhớ chúng ta đang đánh trận với sa tan, nó rất quỷ quyệt, còn chúng ta phải khôn ngoan như rắn
  joseph Bùi

 3. Mot tin do Says:

  Chao anh Joseph Bui

  Cam on anh nhieu.Nhan nhung loi toi da bay to and posted len sao khong duoc giu nguyen tren blog nay vay?
  Tam tinh cua toi, noi dung co gi sai trat nen khong duoc giu tren blog nay hay sao, chi mao muoi hoi vay thoi.

  Cam on

  Love in Christ

  Anh em trong Chua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: