Lá thư thứ 1 gởi GHT NAT

Ngày 7 tháng 4 năm 2008

Kính gởi: Ms GHT Nguyễn Anh Tài và Những ai quan tâm trong GH VN:

                To whom it may concern:

Trích yếu:  Trả lời thư  liên quan đến HT Long Beach ngày 4 tháng 4 năm 2008

            Trong buổi họp riêng với tôi ngày 31/12/2007 tại văn phòng Giáo hạt, Ms GHT xác nhận rằng khi BCH HT LB gởi thư trong tháng 10 năm 2007 đến Tổng Hội C&MA, Simpson University và Tổng Liên Hội VN liên hệ đến sự tham dự của Ms Trần T Nha là “chống đối Giáo hạt”.

Khi BCH HT viết thư gởi đi đều có gởi bản sao cho MsGHT để “kính tường”.  Lý do BCH HT quyết định viết thư cũng đã nêu rõ ràng trong mỗi lá thư là: “Vì HT đang trong tiến trình lưu mời Ms Nha làm quản nhiệm HT trong nhiệm kỳ 2 năm tới, nên muốn làm sáng tỏ về nhân cách (character) của ông.  Nếu vị Ms sắp được mời có những nghi ngờ về nhân cách, uy tín hay khả năng, thì trách nhiệm của BCH HT là nên tìm hiểu, làm sáng tỏ và trình bày trước HT, để HT quyết định trong sự sáng suốt hiểu biết.  Nếu BCH HT không làm gì cả, thì không làm tròn trách nhiệm cũng như phụ lòng tin cậy của HT (accountable).  Mời một người không đủ nhân cách, khả năng thì sẽ làm hại HT sau này.

      Trong từng lời từng chữ của những lá thư gởi đi, nội dung hoàn toàn liên quan đến công việc Ms Nha đã làm, không nói gì đền công việc GH, cũng không nhận định bất cứ điều già về MsGHT hay GH thì làm sao gọi là chống đối GH được. Nếu có chữ nào, câu nào ý nói chống đối GH thì xin MsGHT chỉ cho biết.

      Nếu chúng tôi chỉ tin hoàn toàn vào thư trình bày của Ms GHT (ngày 12/9/2007) thì không công bằng với Ms Nha.  Nếu chúng tôi chỉ nghe một chiều từ Ms Nha thì thiếu tôn trọng Ms GHT.  Vì vậy chúng tôi quyết định kiểm chứng sự việc với Simpson và Tổng Liên Hội VN, là những người trực tiếp liên quan đến sự việc này, là một giải pháp vẹn toàn đôi bên thì bị gán tội là “chống đối Giáo hạt”.

Nếu giải thích là  BCH HT đối ngoại không xin phép GHT, là chống lại GH thì tôi cũng chịu.Nếu nhận định như vậy thì khi Ms GHT viết thư ngày 12/9/2007 có những nhận định về Tổng hội CMA và Tổng liên VN , có phải là MsGHT chống lại Tổng hội CMA, Tổng liên hội VN không?

Trong những ngày qua Ms GHT đã xử trí công việc HT LB trong sự hẹp hòi, đầy định kiến một chiều như vậy.  Đa số những người trong BCS HT (3/5) không đồng tình với cách xử trí của Ms GHT thì bị gán cho tội bất tuân thẩm quyền GHT.  Chúng tôi dựa theo hiến chương HT địa phương để làm việc thì mang tội không tôn trọng nội quy Giáo hạt.  Trong cương vị người lãnh đạo Giáo hội nhưng MsGHT đã làm việc một cách rất hẹp hòi, đầy định kiến, dùng thẩm quyền để lấn át người cấp dưới thì làm sao đem lại niềm vui cho HT hay sự tôn trọng lẫn nhau trong công việc.

Tôi xin trình bày vài sự việc Ms GHT đã thi hành tại HT Long Beach để bày tỏ “tinh thần tôn trọng nhau” theo thư của MsGHT.

Tháng 12 năm 2007, Ms GHT gởi thư cho MSQN và BCH HT để định ngày đến thăm HT dựa trên văn thư cá nhân của Thư ký BCH.  MSQN va BCH trả lời 2 lần yêu cầu MsGHT nên gặp riêng BCH trước khi đến HT, MsGHT vẫn nhất quyết đến HT vào ngày 6 tháng 1 năm 2008 mặc dù không hề có sự tham khảo hoặc đồng ý nào từ MSQN và BCH HT. 

Ngày 6 tháng 1 năm 2008, Ms GHT đến HT Long Beach đọc thư kết tội “MsQN và BCH HT làm sai nội quy GH” chỉ dựa hoàn toàn vào trình bày một chiều của Thư ký BCH.  Sau khi trình bày xong phần mình, MsGHT đã bỏ ra về và hẹn một ngày khác để trả lời thắc mắc của con cái Chúa trong HT. Vị thư ký BCH mà MsGHT tin cậy đó, đã không đủ tín nhiệm để tái đắc cử chức vụ CS HT trong ngày 13 tháng 1 năm 2008.

Ngày 2 tháng 3 năm 2008, Ms GHT chỉ thị cho tân Thư ký BCH đọc biên bản BCH GH liên quan đến MsQN Trần T Nha mà không hề có sự tham khảo, báo trước hay đồng ý của MsQN và BCH HT.  Việc làm này của TK đã làm náo loạn giờ thờ phượng hôm đó, tạo nên những sự to tiếng xúc phạm đến đầy tớ Chúa trong giờ nhóm. Không biết có ai báo cho MsGHT về sự việc này chưa?

Ngày 6 tháng 3 năm 2008, MsGHT ra văn thư chấm dứt chức vụ Quản nhiệm HTLB của Ms Nha và xác nhận rằng BCH HT dưới quyền điều khiển của BCH GH, tất cả những buổi họp/sinh hoạt của BCH/BCS và  HT phải do BCH GH (nói rõ hơn là do MsGHT) triệu tập.  MsGHT cũng ra văn thư tất cả sinh hoạt của HT sẽ do MsGHT sắp đặt với ” Thư ký HT”.  Chỉ trong vài câu MsGHT đã loại bỏ hoàn toàn BCH/BCS HT để làm việc riêng với Thư ký BCH, là một sinh viện sắp ra trường của TKTHV. Một lần nữa, vị thư ký này đã bị đa số thành viên BCS đã bỏ phiếu bất tín nhiệm.  (Nếu đưa ra HT, tôi nghĩ chắc cũng bị HT cho ngưng chức.)

Ngày 16 tháng 3, một lần nữa Ms GHT ngang nhiên đến HT Long Beach, chủ tọa buổi họp biện minh lý do tại sao MsGHT (và BCH GH) “đuổi” Ms Nha ra khỏi HT va GH VN.  Sau khi trình bày xong phần mình, một lần nữa MsGHT rút lui hẹn ngày khác trả lời thắc mắc.

Ngày 22 tháng 3 năm 2008, MsGHT triệu tập buổi họp BCH HT liên quan đến công việc HT mà không cho phép Chấp sự tham dự.  Lý do chính vì sợ khi có sự tham dự của CS NQH thì MSGHT sẽ không đủ số phiếu để thi hành quyết định giải tán BCS HT LB.  Ms GHT đã quyết định giải tán BCS HT Long Beach mà không có sự đồng thuận của đa số BCS HT, số phiếu là 2/5, cũng như không có sự đồng ý nào từ HT Long Beach.  Ms GHT giải tán BCS HT, nhưng sau đó lại chọn 2 thành viên cũ trong BCS (những người đồng ý với MsGHT) vào ban điều hành tạm thời (Advisory committee) do MsGHT làm chủ tịch.  Tôi nghĩ chỉ có lý do duy nhất là vì MsGHT không được sự ủng hộ của đa số BCS HT nên quyết định giải tán để chọn một ban điều hành mới dễ nghe dễ dạy, và “tuân phục” thẩm quyền GHT.

Ngày 23 tháng 8 năm 2008, sau khi đọc biên bản giải tán BCS HT, một lần nữa MsGHT rút lui không để cho tín hữu trong HT nêu lên thắc mắc.  MsGHT cũng nói là sẽ để Ms VP Soper của Tổng hội C&MA giải quyết chuyện này.  Nhưng sáng thứ 2 hôm sau (24/3) Ms GHT đã cùng nhân viên HT đến thay đổi tên trong chương mục (checking account) của HT để tên mình và tân TQ do MsGHT bổ vô mà không có sự đồng ý của đa số BCS HT và mặc dù chính miệng MsGHT nói giữa HT là sẽ đế cho Ms Phó Hội Trưởng C&MA John Soper giải quyết.

Tóm lại, “mọi cơ hội và phương thức để giúp cho HT Long Beach” của MsGHT như sau: không có sự ngồi lại của toàn thành viên BCS HT, phủ nhận hoàn toàn Hiến chương/bylaws của HT như là cái rai cần nhổ đi, và giải tán BCS HT là cái rai thứ 2 cần phải nhổ đi.  Cái “trở ngại” mà MsGHT nói đến là vì hơn phân nửa tín hữu trong HT này không đồng tình với cách giải quyết của riêng một mình MsGHT.  Chúng tôi không thấy sự xuất hiện và tham dự của một vị nào khác trong BCH GH thì làm sao lại một lần nữa ráng tội cho chúng tôi là bất tuân BCH GH và GH.

Kính thư,

Nhan Minh Chương

CS HTLB, Thủ quỹ BCH

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: