Những con người dưới chân thập tự giá

Giăng 19:23-24  Close to the Cross but far from the Christ

            Max Lucado, “No wonder they call Him the Savior”

            Có một canh bạc đã xảy ra tại chân thập tự giá.  Một cảnh bốc thăm, giành nhau những chiếc áo, đôi dép cũ.  Những người lính quay lưng lại, đầu cúi xuống, mắt chăm nhìn xuống đất, chờ thời cơ để hưởng một chiến lợi phẩm, thập tự giá bị quên lãng.  Khi Chúa Jesus nhìn, thoáng qua đôi chân đẫm máu của Ngài, xuống giữa vòng những người lính đang đánh bạc đó, Ngài nghĩ gì!  Ngài cảm giác ra sao?

            Đối với những người lính hôm nay chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày, đây chỉ là một tử tội như bao nhiêu tử tội.  Những con người gần sự kiện phi thường nhất lịch sử, nhưng hành động cách thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. “Lẹ lên tới phiên tôi!  Từ từ đã, ván này ai thắng sẽ lấy đôi dép.”

Bốc thăm để lấy  những đồ vật của Đấng Christ.  Đầu cúi, mắt nhìn xuống, thập tự giá quên lãng.

Hình ảnh đó hình như tương tự như chúng ta, những người có đạo, mang thập tự giá, những cơ đốc nhân.  Chúng ta cũng không khác gì những người lính đó.  Chúng ta cũng đang đánh bạc tranh giành dưới chân thập tự giá.  Chúng ta đòi địa vị, tranh giành ảnh hưởng, quyền lợi, tôn trọng, xét đoán, tố cáo.

            Những con người gần cây gỗ nhưng rất xa huyết cứu rỗi.

            Bao nhiêu thì giờ phí phạm để tranh luận những chuyện không đâu, chúng ta rút thanh rươm cay đắng ra đối đầu nhau vì những điều không đáng tranh cãi.

            Gần thập tự giá nhưng rất xa Đấng Christ.

            Chúng ta đều trở thành những chuyên gia “tôi đúng”, viết cả cuốn sách về những điều người khác làm sai, moi móc phơi bày những yếu điểm của người khác.  Một cái tên khác, một giáo lý khác, giáo phái khác, một ván bài khác.  Chúa của chúng ta chắc vô cùng ngạc nhiên.

            “Những tên lính ích kỷ, họ rất gần thập tự giá nhưng rất xa Đấng Christ,” nhưng chúng ta hình như cũng vậy.

            Những sự khác biệt bất đồng của chúng ta lớn như vậy sao?  Không bao giờ hàn gắn được, tìm những điểm tương đồng sao?  Thật khó vậy sao!

            Chúa Jesus cầu nguyện “Xin Cha cho họ hiệp một.”  Một, không phải một trong 1 ngàn, nhưng một trong Một.  Một Hội thánh, một đức tin, một Chúa.  Không phải Baptist, Methodist hay Adventis, nhưng chỉ Cơ đốc nhân.  Không giáo phái, không giáo luật, không truyền thống, chỉ Đấng Christ.

            Quá lý tưởng, không thể nào đạt được.  Những điều khó hơn cũng đã  thực hiện được rồi. Thí dụ, ngày xưa trên một cây gỗ Đấng Tạo Hóa đã chết thay vật thọ tạo.  Có thể điều chúng ta cần là một vài trái tim noi tấm gương đó.

            Chúng có thể xây một nhịp cầu, cầu nguyện cho sự hiệp một.  Như một người lính chợt nhận ra được và la lớn lên rằng: “Chính Chúa Cứu Thế đang bị treo trên cây gỗ.”

            Hình ảnh canh bạc cũa người lính và của chúng tương tự đáng sợ.  Chúa Jesus đang nghĩ gì về chúng ta là những người đang ở dưới chân thập tự giá hôm nay.  Ván bài vẫn còn đang diễn ra, và ngay dưới chân thập tự giá.  

One Response to “Những con người dưới chân thập tự giá”

  1. daniel586 Says:

    It’s an exellent story. Daniel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: