TQ NMC ăn cắp hay GHT NAT ăn cướp?

January 15, 2010

January 15, 2010

Trích yếu:   TQ NMC “ăn cắp” hay GHT NAT “ăn cướp” ???

Thưa Ms GHT Nguyễn Anh Tài và BCH GHVNHK:

             “Văn thư của Ban Chấp Hành mới Hội thánh Long Beach ngày 25/4/09 gửi cho cựu Quản Nhiệm Mục sư Trần Trọng Nha, Cựn Thủ quỹ Nhan Minh Chương và cựu Phó Thủ quỹ Nguyễn Hào xin cho biết lý do về một trương mục “bí mật” số 1812326345 đăng ký tại ngân hàng WAMU sử dụng trong thời gian từ tháng 2/05 đến tháng 4/08 do Mục sư Trần Trọng Nha và TQ Nhan Minh Chương tự ý mở và sử dụng cùng chuyển tiền từ quỹ Hội thánh cho vào trương mục trên mà không thông báo cũng không khai trình tài chánh trong suốt thời gian kể trên.  Đến nay Ban Chấp Hành Hội thánh Long Beach vẫn chưa được lời giải thích.”

            Trên là nguyên văn “tờ trình cho BCH GH”, điểm số 11 của MsGHT Nguyễn Anh Tài, phiên họp 26-28/10/2009.  Tôi thấy Ms Tài đáng thương hơn giận, vì sự hiểu biết thật lệch lạc, vô chứng cứ mà cả gan ra văn bản vu khống, mạ lỵ người khác.  Ms Tài hình như chỉ thấy và suy diễn điều mình muốn thấy, muốn tìm, nên tưởng như chụp được cơ hội ngàn vàng liên quan đến tài chánh HT LB để hạ đo ván người khác.  Ms còn nhớ chuyện của Ha-man không?  Tại sao lại dựng cây mộc hình lên để treo chính mình?  Tôi rất sẵn giúp Ms NAT gở rối tơ lòng, thông suốt về cái sự thật ngượng ép, cong tròn, bóp méo của Ms dựng lên thẳng bong như cây mộc hình của Ha-man.  MsGHT đã từ Đa-vít, Gióp, Ê-tiên, và bây giờ sắp trở thành Ha-man rồi!

1)         Tôi không hề nhận được văn thư nào của BCH mới HT LB đề ngày 25/4/09.  Ms biết đó, nhà tôi cũng gần văn phòng GH, nên có lẻ cùng một bưu điện chăng!  MsQN và BCH HT Raleigh gởi đến 10 lá thư mà MsGHT NAT không nhận được hay bị thất lạc gì đó, mà BCH mới LB chỉ mới gởi một lá thì chắc gì tôi nhận được.  Tôi có đọc văn thư ngày 14/6/2009 do BCH mới LB gởi, do người khác đưa.

Letter fr LB june 16 2009 acct 181_232634_5

2)         BCH mới HTLB ít ra khi không biết chuyện họ còn lịch sự gởi thư xin giải thích làm sáng tỏ vấn đề.  Điều này thì Ms GHT NAT cũng nên học từ nơi BCH mới HTLB.  Ms GHT NAT và BCH GH cần học phép lịch sự, và không biết thì nên tìm hiểu làm sáng tỏ vấn đề như BCH mới LB đã làm.  Sự thật cần được kiểm chứng rõ ràng chắc chắn trước khi vội vàng kết luận hay cáo buộc nào chứ đừng nên dùng thẩm quyền để đè người khác chấp nhận những điều vô căn cứ.

3)         Trong thư ngày 14/6/09 của BCH mới HTLB có nêu ba câu hỏi chính: 1/ mở trương mục số 181-232634-5, 18/2/2005 Wamu để làm gì, 2/ tại sao mở trương mục mà không thông báo cho BCH đương thời biết, 3/ lý do nào trong 2005-2008 không thấy tường trình tài chánh hàng tháng cho BCH đương thời, cũng không khai trình cho ban soát sổ hằng năm.  Xin hỏi Ms GHT NAT, ông lấy đâu ra những kết luận đây là trương mục “bí mật”, do Ms Nha và tôi tự ý mở và sử dụng, và cùng chuyển tiền từ quỹ HT vào trương mục trên.  Trong thư có chỗ nào, chữ này nói những điều này mà MsGHT NAT lại dám kết luận như vậy.  BCH mới HTLB không biết thì viết thư hỏi, người ta chưa trả lời (chưa được giải thích), mà GHT NAT lại vội vàng đi đến kết luận ba chật ba duột, mừng như quớ được mỏ vàng.  MsGHT có đọc thư kỷ chưa, do ông Nhan M Chương và ông Nguyễn Hào đứng tên với Ms TT Nha”, thì sao lại kết luận do Ms Nha và tôi tự ý mở, có phải Ms cố tình bóp méo hay không?  Xin MsGHT NAT cho biết tôi đã chuyển bao nhiêu tiền, từ trương mục nào của HTLB, ngày tháng năm, vô account “bí mật” này.  BCH mới HTLB chưa đưa ra kết luận gì mà Ms NAT lại dám khẳng định như vậy, chẳng lẻ Ms đã xem toàn bộ hồ sơ tài chánh HTLB trong khoảng 2005-2008 hay nhận được thông tin tình báo sai lạc ở đâu!

4)         Năm 2005, BCH HT LB gồm có 5 người: MsQN, TK, TQ và 2 nghị viên.  Dựa theo thư 14/6/09 của BCH mới LB thì ít ra có 3 người trong BCH HT LB đương thời biết về trương mục này, 3/5 có phải đa số không?  Nếu vậy không thể nào nói BCH đương thời không biết được.  Trong 5 người BCH mới HTLB ký tên trong thư này, chẳng có ai là thành viên BCH HT LB 2005-3/2008, thì làm sao biết có khai trình hay không?  Còn chuyện có khai trình cho ban soát sổ hàng năm không, thì xin MsGHT NAT và BCH mới LB hỏi ông Nguyễn Q Hưng, Nguyễn Hào, và Mai Đức Trí và HT LB rằng có khai trình và thông qua hay không?  Chẳng lẻ chuyển tiền từ quỹ HT vào trương mục “bí mật” 3 năm, mà mấy ông soát xổ này không thấy trong bank statement hằng tháng hay sao?  MsGHT NAT có vẻ hơi khinh thường trí thông minh của ba người này rồi.  Xin xem lại biên bản soát xổ của HTLB thì sẽ rõ.  MsGHT có cần xem làm chi, vì ông đã đi đến kết luận đúng 100% rồi, nên mới dám đưa ra làm bằng chứng trong tờ trình cho BCH GH và gởi đi khắp nơi. 

            Tôi xin đưa ra 2 bank statements của năm 2007 làm thí dụ.  Acct# 1812326345 tạm gọi là “bí mật”, và acct# 872-025404-8 là account của quỹ HT LB trong thời gian này.  Đây là những giấy tờ mà tôi đã đưa cho 2 vị soát xổ viên niên khóa 2008, Nguyễn Q Hưng và Mai Đ Trí và họ thấy rõ ràng những chuyển đổi giữa 2 accounts, chẳng lẻ họ không có gì thắc mắc hay nghi vấn sao.  $200 là dâng HT trợ giúp thiếu nhi, thiếu niên, và $50 là trợ giúp Ca đoàn.  Hằng tháng đều có những chuyển đổi tương tự (transfers) giữa 2 accounts.  3 năm, 36 tháng, 6 người soát xổ viên đều xem qua thì sao gọi là “bí mật” hay không khai báo.  Tôi đã giải thích lý do của acct 181…6345 cho soát xổ viên và họ đã trình HT thông qua.  Không còn gì đáng bàn nữa.

compare statement 181 6345 n 872 4048

5)         Xin MsGHT và BCH mới LB hãy hỏi một số người sau đây: bà Hoàng L Oanh, bà Lê Q Viên, bà Nguyễn T Ái, ông Nguyễn A Ly tại sao họ lại đem quỹ Ca đoàn, Phụ nữ, Thiếu niên, Trường chúa nhật, Thiếu nhi đưa cho tôi để deposit vào trương mục bí mật này vào tháng 2-3, 2005?  MsGHT NAT hơi tâng bốc tôi rồi.  Mới nhận chức thủ quỹ 2 tuần, đã tự ý mở trương mục bí mật, và sau đó còn dụ được thủ quỹ các ban ngành trong HT chuyển tiền vào trương mục này.  Chỉ 2 tuần, mà đầu óc tôi tinh khôn gian xảo đến thế, suy nghĩ ra chuyện này, xin hỏi MsGHT có đủ tiêu chuẩn làm TQ GH hay TKTHV cho MsGHT NAT không?  Mong rằng MsGHT nhớ đề bạt tôi. Ý quên, tôi đã rời khỏi GHVNHK rồi, xin MsGHT NAT cấp giùm cái chứng minh thư gì đó để trở lại.

6)         MsGHT có muốn biết một số chi tiêu từ trương mục “bí mật” này không?  Xin kể vài chi tiêu cho Ms GHT và BCH mới LB rõ:

            Check 561: $2420.00 The C&MA, Great Commission Fund (10/19/05)

            Check 537: $940.00 The C&MA, Great Commission Fund (3/7/07)

            $600.00 Vietnamese District (2/7/06), $600.00 Vietnamese District (7/5/06), bảo trợ Giáo sĩ Lê V Hưng tại S Korea, chắc MsGHT NAT còn nhớ vì chính ông là người đề nghị khoản bảo trợ này.

             $1361.00 Vietnamese District (9/11/05) Katrina relief,

            $1804.00 Vietnamese District (10/24/06) giúp bảo lụt miền Trung… 

            Ủa, nếu vậy thì Tổng hội CMA và GH VNHK là đồng lỏa với tôi nhận tiền từ trương mục “bí mật” này rồi.  MsGHT NAT nên để tên 2 tổ chức này vào bản tường trình về tội chuyển tiền quỹ của HTLB từ trương mục “bí mật” này.  Kỳ này thật lớn chuyện rồi, MsGHT ơi!

payments fr 181_6345 to CMA public

payments fr 181_6345 to GH public

7)         Thư BCH mới HTLB viết tôi: “chấm dứt không còn làm thủ quỹ của HT từ tháng 4 năm 2008”.  Tờ trình của MsGHT NAT, điểm số 10 nói “HĐ bất thường của HTLB quyết định bất tín nhiệm BCH cũ ủng hộ Ms Nha, do Ms John Soper, Phó hội trưởng chủ tọa ngày 20/4/2008”.   Dựa vào 2 văn kiện này của chính MsGHT NAT, thì chức vụ Thủ quỹ của tôi tại HTLB chấm dứt vào tháng 4 năm 2008.  Vậy thì, tại sao MsGHT Nguyễn A Tài, và ông Nguyễn Hào (và ông Lê M Sơn?) lại nhảy vào bank accounts của HTLB ngày 24/3/2008 lấy tên Ms Nha và tôi ra và thay vào tên ông Nguyễn Hào và có thể có cả tên Ms NAT?  Không biết Ms NAT đã nói gì và trình văn kiện ngụy tạo nào với nhân viên bank Wamu mà họ tin lời để đổi tên trên accounts mà không cần sự hiện diện hay đồng ý rút tên ra của MsQN và TQ HT.  Tôi đã hỏi nhân viên bank Wamu và họ nói là “Head of church came” nên họ tin. Hành động như vậy có phải ăn cướp không!  Dùng địa vị GHT để làm chuyện chuyện bốc hốt cướp giựt trắng trợn thế này, thôi xin chào thua Ms NAT.

             Ms GHT NAT đã nói giữa HT LB vào Chúa nhật ngày 23/3/2008 là sự việc HTLB để MsPHT Soper đến giải quyết.  Thế mà ngay sáng hôm sau (24/3/2008), MsGHT NAT phóng vô bank accounts của HTLB lẹ vậy.  Đừng nên suy bụng ta ra bụng người, nghĩ điều ác cho người khác, chỉ lo sợ mất tiền.  Nếu tôi thật gian xảo tham lam mở trương mục “bí mật”, thì hơn $90,000 của HT LB sẽ còn để MsGHT nhảy vào đứng tên sao?  Thưa Ms Tài, tôi sẽ không vì những mối lợi dơ bẩn mà để 2 đứa con tôi phải xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên sau này.  Còn nữa, cái gọi là HD bất thường của HTLB tại sao không do GHT NAT chủ tọa mà lại vịn vào uy thế Phó Hội Trưởng Soper?  Làm GHT cả chục năm, mà không đủ uy tín, khả năng giải quyết vấn đề HT trong GH mình, thì mất mặt dân tộc quá, vậy còn dám huyênh hoan HD bất thường do MsPHT chủ tọa. 

            Năm 2003 mặc dù HT phân chia, biên bản bàn giao giữa 2 người thủ quỹ thật trình tự rõ ràng, ký giao và ký nhận.  Tháng 2, 2005 khi thay đổi thủ quỹ, tôi cũng nhận được biên bản bàn giao đàng hoàng, giao và nhận chứ không phải kiểu cướp bóc như cách MsGHT NAT đã làm.  Thủ quỹ cũ và mới cùng với MsQN đến nhà bank, ký rút tên, và thay vào tên đàng hoàng, có văn bản.  Không biết Ms NAT đã uốn lưỡi hay ngụy tạo biên bản nào để đổi tên trên bank accounts mà không cần người đang đứng tên hiện diện hay đồng ý rút tên ra cũng chẳng có đa số đồng thuận của BCH/BCH HTLB.  Đúng thật là anh tài!  Vậy thì, TQ NMC ăn cắp hay GHT NAT ăn cướp!

bien ban ban giao thu quy 2005

8)         Lòng vòng ngoại thành hoài, để MsGHT NAT sốt ruột, tôi xin được tiến thẳng vào thủ đô.  Trong buổi họp ngày 17/1/2005, BCH/BCS HT LB đã biểu quyết để MsQN TTN và TQ NMC đứng tên trên bank accounts của HT và ủy thác cho tân TQ NMC và PTQ NH mở thêm 2 trương mục cho HT Long Beach với nhà Bank Washington Mutual: Free business checking account#: 181-2326345 và Money Market Account#: 098-8054111 cùng với trương mục đang có của HTLB là: Bussiness Checking Acct#: 872-0254048.  Biên bản và chữ ký đầy đủ.   Xin MsGHT NAT và BCH GH xét duyệt nhớ tha bổng tội mà MsGTH NAT đã vu cáo cho Ms Nha và tôi là “tự ý mở trương mục”.  Money Market account là trương mục tiết kiệm của HT.  Còn trương mục kia, Free business checking account, là để giữ ngân quỹ các ban ngành trong HT cùng các khoản dâng đặc biệt không thuộc về chi tiêu của HT như cứu trợ, giúp HT VN, và Truyền giáo. 

            Vì HTLB đã kinh nghiệm sự đổ vở, một số thu quỹ ban ngành rời HT chưa kịp bàn giao tài chánh, tạo ra một số bất tiện cho nên MsQN và BCH đề nghị các quỹ này nên để vào một trương mục do HT đứng tên cho tiện lợi về sau.  Thủ quỹ các ban ngành chỉ giữ sổ sách (records) của ban mình, nhưng tiền mặt thì gởi vào trương mục HT đứng tên.  MsQN và BCH HT 2005 có thông báo cho BCH các ban ngành trong HT về trương mục này, và đề nghị thủ quỹ các ban nên gởi vào trương mục này trong buổi họp khoáng đại của HT đầu năm 2005.  Mục đích của trương mục này rất rõ ràng, trong sáng, quang minh chánh đại, thì bây giờ MsGHT NAT lại gán cho tội “bí mật, trương mục riêng, tự ý mở”.  MsGHT NAT kết luận quá vội vàng nên hố!  MsGHT NAT và BCH GHVNHK (và BCH mới HTLB) nên xin lỗi Ms Trần T Nha  (và tôi) cách công khai vì quý vị đã vu khống chúng tôi công khai, ảnh hưởng đến thanh danh uy tín của người khác. 

            Trong những người ký tên biên bản mở account 181-232634-5 có ông Lê M Sơn, MsNc PT hiện thời tại HTLB và có cả TQ HTLB hiện tại, Phương Lee.  Ông MsNc mà MsGHT bổ có lẻ quên nói cho Ms NAT biết về account bí mật này!  Cô TQ BCH HTLB, PLthì đã ký tên mở account “bí mật” mà bây giờ còn viết thư để hỏi, đòi giải thích thì hơi nực cười.  MsGHT và 2 vị này nếu cố gắng tìm hiểu rõ ràng thêm một chút nữa thì đâu đến nỗi này.

bien ban mo acct LB 2005

            “Ngoài ra, cựu thủ quỹ Nhan Minh Chương đã tự ý rút một CD số 19164 có số tiền $65,185 ký thác trong ngân hàng ADF, trước khi đáo hạn ngày March 14,08.  Số tiền này sau phải hoàn lại cho ngân quỹ Hội Thánh Long Beach mà khi đó Giáo Hạt bị vu khống rum beng trên emails đa lấy tiền của “boat people”.”

9)         Trong thư của BCH mới HTLB chẳng có chỗ nào đề cập đến vấn đề ADF CD, xin hỏi MsGHT NAT lấy tin tình báo này từ đâu vậy?  Đề nghị MsNAT nên khai trừ mấy nhân viên tình báo này đi vì ngày, tháng, con số chẳng trúng vào đâu cả.  Chữ “đã tự ý rút” theo định nghĩa của MsGHT NAT thì cũng giống như đã trình bày điểm số 8 ở trên, nghĩa là có biểu quyết đồng ý của BCS HTLB đương thời

10)       CD số 19164 tại ADF thì hoàn toàn đúng, nhưng “số tiền $65,185” thì không.  Từ “trước khi đáo hạn” thì xin Ms NAT xem CD statement ngày 31/12/2007 từ ADF, “current maturity date: 1/1/2008.  Xin hỏi MsGHT, 1/1/2008 có phải xảy ra trước ngày March 14, 08 không?  Hay là Ms quên hết ngày tháng.  Giả sử, dựa theo  MsGHT NAT, tôi rút số tiền $65,185 vào ngày 14/3/2008, đem đi đâu đó.  Trong khoảng 2 ngày 17-18/3/2008 (14/3 là thứ 6, 15&16 bank đóng cửa), tôi gởi vô lại ADF và vào ngày 19/3/2008 chuyển từ ADF số tiền $66,061.73 vô trương mục Wamu HTLB.  Vậy thì, số tiền trội $876.73 ở đâu ra?  ADF trả tiền lời cho 2 ngày, hay là tôi cảm động dâng thêm $876.73 cho HTLB (và MsGHT NAT)?  Chỉ trong 3 ngày tôi có thể rút tiền ra từ ADF CD, bỏ vô lại ADF CD, và sau đó chuyển vô Wamu HTLB, thật sự tôi cũng phục chính mình, cám ơn MsGHT NAT tâng bốc. Nếu tôi lấy tiền ra, và sau đó gởi vô (deposit) trương mục Wamu của HTLB, thì tại sao Wamu statement ghi rõ “ADF wire”, hay là tôi có xâm nhập (hack) vô hệ thống computer Wamu để sữa đổi transaction này ghi là từ ADF chăng? 

       Một lần nữa tôi thấy MsGHT NAT đề cao tôi quá, chắc cũng anh tài đủ làm TQ cho MsGHT NAT được rồi.  Con số của ADF và Wamu bank ghi rõ đến đơn vị“cent” thì chắc chắn bảo đảm là chính xác hơn số $65,185 và ngày March 14, 08  của MsGHT NAT.  Nếu không biết chính xác, lần sau MsGHT NAT nên viết là khoảng chừng $65,000 gì đó, chứ ghi rõ vậy mà chẳng trúng đâu vào đâu hết coi sao được, dù sao cũng là văn kiện của GHT gởi đi mà.  Xin xem statement ADF CD, không hề có bất cứ “transactions” nào  có con số $65,185 hoặc ngày March 14, 08  cả.

adf cd statement0001

 11)      Số tiền $66,061.73 CD 19164 đã chuyển thẳng (wire transfer) từ ngân hàng ADF vô trương mục ngân hàng Wamu Checking acct#:872-0254048 của HTLB.  Theo copy của ADF đính kèm, số tiền $66,061.73 được processed ngày 3/19/2008 và vô nhà ngân hàng Wamu HTLB ngày 20/3/2008.  Xin xem Statement của ngân hàng Wamu acct# 872-0254048 của HTLB, ghi rõ số tiền này chuyển vô ngày 20/3/2008. Statement của ADF và của Wamu hoàn toàn phù hợp, giống nhau về số tiền.  Trong ADF CD statement không có bất cứ transaction nào $65,185 và ngày March 14, 08 .

adf wire transfer copy

Lb wamu statement mar_08 public

            Tóm lại, điểm số 11 trong tờ trình của MsGHT Nguyễn Anh Tài không dựa trên một bằng chứng xác thực nào cả mà chỉ là những kết luận lệch lạc buộc tội vu cáo người khác vô chứng cứ.  Trương mục Wamu 181-2326345 được mở hoàn toàn do biểu quyết và đồng ý của BCH/BCS HTLB 2005, và đã được soát xổ viên trình ra HD thường niên thông qua.  Số tiền trong CD ADF của HTLB đã được chuyển thẳng vô trương mục Wamu 872-254048 của HTLB mà chưa từng bị rút ra và sau đó hoàn trả cả.

            Sau khi đã trình bày đưa ra bằng chứng cụ thể về những lời vu cáo của MsGHT Nguyễn Anh Tài trong tờ trình cho BCH GH, tôi yêu cầu MsGHT Nguyễn Anh Tài và BCH GHVNHK xin lỗi công khai Ms Trần T Nha và tôi về những vu cáo này.  Tôi  vẫn dạy 2 đứa con 5,6 tuổi khi có lỗi phải xin lỗi, và phảilàm gương xin lỗi chúng nó và mẹ chúng nó khi mình có lỗi.  (Đôi khi tôi cũng xin lỗi bả mà không biết mình có lỗi gì cả).  MsGHT NAT và BCH GH thường hay giảng dạy như vậy mà, đây là lúc thực hành bài học đó của quý vị.  Khó quá phải không!  Chuyện khó hơn nữa cũng đã làm xong rồi.  Chẳng hạn như ngày xưa, trên một cây gỗ, Đấng Tạo Hóa đã chết thay cho vật thọ tạo của mình.  Chỉ cần những tấm lòng noi theo tấm gương đó.

               Ở trong cương vị của người lãnh đạo thuộc linh và giáo hội cũng như nhân cách của một Cơ-đốc nhân đây là điều MsGHT NAT và BCH GHVNHK phải làm.  Tôi (và Ms Nha) sẽ không được no nê, lên cân hay ngủ ngon hơn, thêm chút tiền bạc gì qua lời xin lỗi của quý vị, nhưng vì những người mà quý vị lãnh đạo, GH mà quý vị đại diện, và thế hệ tiếp nối, nên xin lỗi công khai là điều MsGHT NAT và BCH GH cần làm.

Regards,

Nhan Minh Chương

Advertisements

Ai là “chủ tịch” của Ms GHT Nguyen Anh Tai và BCH GHVNHK, nhom bao ve?

January 1, 2010

Dec 31, 2009

Trích yếu:  Ai là “Chủ tịch” của Ms GHT Nguyễn Anh Tài và BCH GHVNHK

Thưa Ms  GHT NAT và BCH GHVNHK:      

            Trong bản tường trình mới đây của MsGHT NAT, điểm số 8 và số 9 có nói đến hai lá thư của ông Huỳnh T Đôn và Phạm B Đức (double Đ), viết ngày 26/10/2007 và 21/11/2007.  Hai lá thư này đã bị MsQN và BCH HT Long Beach xem như là rơm rác, mà bây giờ MsGHT NAT lại đem ra chân quý, làm 2 bằng chứng hùng hồn biện minh cho sự cáo buộc của mình đối với Ms Nha và MsNc Nhiệm.  MsGHT và BCH GHVNHK có từng kiểm chứng hay xác nhận những điều viết trong đó, cùng lời văn, và nguyên tắc hành chánh?  Câu trả lời dễ thôi, chắc chắn là không rồi.  Xác nhận hay kiểm chứng sự thật là bị tội chống đối GHT NAT và BCH GH và GH nữa, mang sao nổi.  Không biết từ khi nào MsGHT NAT trở thành gần giống như là chân lý, không sai trật, nói gì trúng phốc.  Tài uốn éo, bẻ cong, bóp méo sự thật, đẻ ra nội quy luật lệ thần tốc, lấy râu ông nọ cắm càm bà kia của MsGHT NAT cũng thuộc ngoại hạng (expert).

            Ms NAT viết rằng văn thư của một số người ở xa, nhận định lệch lạc thì xin hỏi Ms Tài ở gần HTLB thì có đọc thông báo của BCH HT ngày 29 tháng 11 năm 2007 không?  Có xem biên bản 10/07/2007 của  BCH HT hay đọc thư MsQN gởi ngày 29/10/2007?  Nhóm “bảo vệ HTLB” gồm hai ông ĐĐ là thành viên không do HT hay BCH HT Long Beach thành lập, chỉ là tự phong tự lập.  Thử hỏi trong HT, cứ vài ba người ngồi xuống, muốn thành lập nhóm nào, ban nào thì cứ ngang nhiên làm thì thứ trật tự trong HT sẽ ra sao?  MsGHT NAT lại ủng hộ, đúng chung với cái nhóm không rõ tông tích, không cha không mẹ này!  Không biết MsGHT NAT có thành lập hay làm quân sư cho “nhóm bảo vệ HTLB” không?  Nếu không do HT, GH hay BCH GH thành lập mà MsGHT đem cái nhóm này ra làm bằng chứng trong bản tường trình thì thẩm quyền và địa vị của 2 ông Đ Đ chắc cao hơn MsGHT và BCH GH nên mới được công nhận trong bản cáo buộc.

bien ban BCH HT oct 07 2007

BCH Announcement dec 2007

            Năm 2003, HTLB cũng trong tình trạng đổ vỡ và cũng có vài lá thư của tín hữu trong HT gởi đến MsGHT NAT và BCH GH thời đó.  Lúc đó Ms Nguyễn Đ Minh đương quản nhiệm HTLB.  MsGHT NAT đã viết thư gởi lại MsQN NĐM và BCH HT để xác nhận, và sau đó gởi thư cho MsQN và BCH HT hướng dẫn cách xử trí.  Cùng một sự việc, một HT, chỉ khác vị MsQN mà cách giải quyết khác nhau 180 độ luôn.  Mới 5 năm mà Ms Tài lại quên nguyên tắc hành chánh về cách xử trí thư từ tín hữu gởi lên GH rồi, phải qua MsQN và BCH HT. Nếu mỗi lá thư của tín hữu gởi lên GH đều được MsGHT và BCH GH đưa vô bản tường trình buộc tội thì chắc chẳng còn HT nào trong GH có MsQN.  Nội quy GH ghi rõ MsQN là chủ tịch BCH HT và BCH HT do BCS bầu, và HT bầu BCS trong HD thường niên.  Theo cách giải quyết hành chánh của MsGHT NAT hiện nay thì nên dẹp bỏ phần nội quy này đi là vừa, tiết kiệm giấy mực.  Thư cá nhân nào gởi lên, MsGHT cũng giải quyết hết, thích thì qua MsQN và BCH HT, còn không thích coi đó là bằng cớ, chỉ cần 2 người ký là đủ rồi (lý luận của Ms Tài).

thu GHT goi BCH LB jan 27 2003

thu GHT goi BCH LB feb 24 2003

            Thư thứ nhất viết ngày 26/10/07 của 2 ông Đ Đ nói về “âm mưu tách rời HTTLLB ra khỏi GHVNHK”, nghe lớn lao thật.  Thư  mở đầu: “Kính gởi ôngThư ký và BCH, BCS HT …”  Hai ông Đ Đ này ngon lành thật.  Chức vụ MsQN do BCH và HT yêu cầu và BCH GH bổ nhiệm (năm 2004 và 2006) mà 2 ông này cách chức ngang sương như vậy, thì chứng tỏ thẩm quyền của họ còn ngon hơn cả GHT NAT nữa.  MsGHT NAT không cấp chứng minh thư còn qua BCH GH văn bản hóa cho hợp lệ.  Mấy em thiếu nhi gặp MsQN còn dạ thưa, không biết 2 vị này có tiên học lễ hậu học văn chưa?  Lẻ nào MsGHT lại dùng người trình độ văn hóa kiểu này sao!  MsQN TTNha vẫn đương chức tại HT LB mà viết thư vô phép tắc như vậy, thử hỏi đây là loại tín đồ gì?  Gần 5 năm cho ăn, dọn sẵn bao bữa ăn thuộc linh, nhưng 2 ông Đ Đ có lẻ chỉ biết bú sữa mặc dù tuổi đời trên 60, tuổi đạo vài ba chục năm, hình như vẫn mang máu “q” (quậy).  MsGHT NAT tin dùng tín đồ loại này thiệt hết nói.  Suýt nữa tôi quên, MsGHT NAT cũng từng giải thích là chức vụ Thư ký (của Ms Tài) là Chairman of the Board, tức là tổng bí thư của BCH HT vì MsQN đã là chủ tịch của BCH rồi.  Thư mở đầu vô phép tắc, không đúng thứ tự hành chánh, đáng lẻ MsGHT nên dạy dỗ họ viết thư đúng nguyên tắc hành chánh thì Ms lại dùng nó như là bằng chứng.  Đó cũng đủ chứng minh cái điểm số 8 trong bản tường trình của MsGHT giá trị thế nào!

thu nhom bao ve Lb oct 26 n nov 21 20070001

            Còn chuyện ba xàm khác trong thư như âm mưu tách rời HTTLLB ra khỏi GH VNHK, kêu gọi chống đối GH, qua mặt BCH giữa HT thì toàn bịa đặt, vô căn cứ, chẳng đưa được một bằng chứng cụ thể nào.  Nếu kêu gọi chống đối GH giữa HT tại sao không thấy những người khác lên tiếng mà chỉ 2 ông Đ Đ này, bộ họ không trung thành GH hay sao?  Ms Tài nghĩ có nhân viên BCH nào muốn qua mặt BCH mà lại đứng giữa HT, trước mặt MsQN và BCH trình bày sự việc không?  MsGHT và BCH GH chắc chắn là không bao giờ kiểm thực những điều viết trong lá thư này.  Kiểm chứng một sự thật thì bị buộc là chống đối GH.  Hai ông Đ Đ này chưa từng ngồi trong buổi họp BCH HT thì làm sao biết BCH có hay không có bàn chuyện viết thư kiểm chứng lá thư 4 trang của MsGHT NAT.  Nếu BCH GH biết kiểm chứng xác thực những điều MsGHT NAT đã viết thì có lẻ bây giờ chẳng cần ra cả đống nghị quyết để chữa cháy thế này.  Cái “âm mưu tách rời HTLB ra khỏi GH” sao nghe như chuyện trinh thám (conspiracy theory), chắc 2 ông Đ Đ này xem phim hơi nhiều nên thêu dệt lắm chuyện.

            Lá thư thứ 2 viết ngày 21/11/2007 kêu gọi “xin giao trả Ms Trần T Nha về GH VN”.  Mở đầu thư này, ông Đ & Đ cách chức luôn BCH HT, viết thư thẳng cho HT hô hào vùng lên khởi nghĩa gì đó.  BCH/BCS HT do HT bầu lên chẳng nhằm nhò gì, địa vị 2 ông này còn hơn GHT và BCH GH mà.  Thôi chắc phải dẹp bỏ luôn BCH/BCS HT cho rồi, bầu biện chi cho tốn thì giờ, MsGHT NAT có để những chức vụ này nằm trong hệ thống hành chánh của mình đâu.  MsQN do BCH GH bổ và BCH do HT chọn chẳng đáng tin hay có uy tín bằng 2 tín đồ máu “q” thì xin chào thua MsGHT NAT.  Lá thư thứ 2 này thấy tương tự như bản tường trình 25 điểm của MsGHT NAT quá, “xét rằng” Ms Trần T Nha làm 4 điều sau và  kết luận kêu gọi giao trả MsQN về GH.  Trước giờ tôi chưa từng biết MsQN là món đồ của GH cho HT mượn nên khi thấy dùng không thích thì cứ viết thư gởi MsGHT và BCH GH giao trả lại, rồi xin mượn món khác.  Nếu MsGHT dùng lá thư này làm bằng chứng thì quả thật MsGHT và BCH GH đồng ý như vậy rồi.  Xin thông báo tiền lệ này sẽ áp dụng cho gần 100 HT trong GH VNHK, hễ bất cứ 2 tín hữu máu “q” nào trong HT muốn giao trả MsQN về GH cứ viết thư thông báo cho MsGHT và BCH GH. 

check 561 dang truyen giao HTLB

2007 truyen giao receipt

            Còn chuyện MsQN hủy bỏ quỹ Truyền giáo, thì MsGHT và BCH GH có gọi Tổng hội CMA hỏi HTLB đã dâng bao nhiêu cho Quỹ Truyền Giáo (Great Commisson Fund) từ năm 2003-2007 không?  Một cú phone kiểm chứng thật dễ dàng mà quý vị không buồn làm mà lại tin lời 2 ông Đ Đ. 2 người đã không dâng một đồng nào cho Quỹ Truyền giáo từ năm 2005-2007 (trong thời gian tôi làm TQ HTLB).  Dễ hiểu thôi, họ có khi nào quan tâm đến công việc Truyền giáo đâu mà biết có Quỹ Truyền giáo mặc dù trong khoảng thời gian này Ms Giáo sĩ Phạm Xuân Nghĩa và Ms nguyên Giáo si Roy Price đã  lần viếng thăm HT và tường trình công việc truyền giáo.  MsGHT nghĩ như vậy đủ chứng minh điểm số 9 trong bản tường trình này bịa đặt 101% không? 

2007-08 dang truyen giao

email MsDDH nov 29 2007

            Trong thư thứ 2 này, 2 ông Đ Đ có trích KT trong Ô-sê 7:15, làm tôi hết sức là kinh ngạc.  Kiến thức KT của 2 ông này có thể trích dẫn một câu trong sách Ô-sê!  Có phải ông quân sư từng trích dẫn A-mốt 3:3 mách bảo chăng!  Thói quen dùng KT để tố cáo, mạ lỵ người khác hình đang học theo gương của người làm lớn đó!  Thư cũng có kèm theo một lá thư do Ms Dương Đức Hiền viết.  Ms Hiền đã xác nhận với tôi không quen biết 2 ông Đ Đ này, cũng không hề cho phép dùng thư của Ms Hiền để “quậy” chức vụ MsQN TT Nha tại HT LB.  Dùng thư của tác giả mà không xin phép có nghĩa là ăn cắp rồi phải không Ms GHT?  Tại sao MsGHT NAT lại dùng đồ ăn cắp làm bằng chứng?  Chắc Ms Tài không biết nên vô tội.  Nếu biết rồi, đề nghị Ms Tài xin rút lại điểm số 8 và 9 trong bản tường trình.  Nếu tốt đẹp hơn nữa, xin cho một lời tạ lỗi.  (Nếu Ms Tài đã làm vậy sau khi ra thư 4 trang năm 2007, thì sự việc bây giờ sẽ tốt đẹp dường bao!)  Làm vậy sao được, nếu bản tường trình 25 điểm, chỉ cần chứng minh 1 điểm không đúng hay bịa đặt thì 24 điểm kia kể như vô giá trị.  Khó sử cho MsGHT NAT quá. 

            Tóm lại 2 lá thư của “nhóm bảo vệ HT LB” mà MsGHT dùng làm bằng chứng đó chính là đồ phế thải, ăn cắp, bịa đặt thì giá trị của bản tường trình 25 điểm này chắc cũng vậy thôi.  MsGHT NAT và BCH GH đang tạo thành tiền lệ rằng bất cứ 2 tín hữu máu “q” nào muốn gởi văn thư thẳng đến MsGHT và BCH GH không cần qua MsQN và BCH HT vẫn được công nhận, mà trong trường hợp tại HT LB thì thư của 2 tín hữu máu “q” được coi hơn văn thư của MsQN và BCH HT.  Ai muốn giao trả MsQN về GH cứ việc làm, chẳng cần qua BCH HT hay BCH GH chi tốn công, MsGHT NAT sẽ xử lý, làm bản tường trình và rồi BCH GH ra nghị quyết là xong.  MsGHT NAT đang biến chức vụ MsQN thành một món hàng bán buôn đổi chác! Tương lai của chức vụ MsQN và HT trong GH có vẻ ảm đạm lắm. Biết đâu chừng 2 ông Đ Đ này đang soạn thảo thư xin giao trả MsGHT NAT về … vì 4 năm qua đã không làm gì để phục hưng GH!

Regards,

Nhan Minh Chương

Thư GHT NAT GHVNHK rủ BCH HT Long Beach đi đêm

December 29, 2009

Hãy xem GHT NAT (Nguyen Anh Tai) đã rủ BCH HT LB đi đêm như thế nào.  Mời BCH HT LB họp trước khi lưu mời MsQN để cảnh cáo là đừng nên tiến hành việc lưu mời Ms QN Trần T Nha vì sẽ có khó khăn, conflict of interest.  Chẳng lẻ mỗi lần HT nào cần lưu mời QN là GHT phải mời BCH HT đó họp riêng sao!  Hay chỉ là vị MsQN nào mà GHT hết lòng yêu thương nâng đở!

thu di dem GHT goi BCHLB oct 2 20070001

NMC

Lá thư tiếp nối gởi Ms GHT Nguyen Anh Tai và BCH GHVNHK

December 26, 2009

Dec 26, 2009

Trích yếu:  Lá thư tiếp nối gởi Ms GHT Nguyễn Anh Tài và BCH GH VNHK

Thưa Ms “nguyên” GHT NAT (của tôi) và BCH GHVNHK:

            Sau gần 2 năm “tưởng chừng đã quên lững sự ở đàng sau”, nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngưng”.  Ms “nguyên”  GHT NAT (của tôi) và BCH GH VNHK lại muốn khơi dậy chuyện quá khứ, những ngày “đen tối lịch sử” HTLB và GH VNHK nói chung.  Tôi nghĩ MsGHT NAT nên tập làm quen với danh xưng “Ms nguyên GHT NAT”. Chắc là trong GHVNHK (CMA) có bao nhiêu người cũng đang nôn nả chờ đợi ngày mà được gọi Ms NAT bằng danh xưng trìu mến: Ms nguyên Giáo hạt trưởng NAT

            Tưởng chừng khi rời khỏi GH VNHK gần 2 năm là hồ sơ của Ms Nha (và tôi) đã đóng lúc đó nhưng có lẻ vì Ms GHT NAT vẫn “hết lòng yêu thương nâng đỡ” và săn đuổi Ms Trần Trọng Nha, hy vọng ông quay lại nhận lỗi, đầu phục Ms GHT hay chăng mà vẫn chưa đóng hồ sơ cho đến bây giờ.  Ms GHT thừa biết rằng có đóng hay mở hồ sơ của Ms Nha và MsNc  Trần Thái Nhiệm thì lịch sử của GH VNHK và TKTHV vẫn chơ chơ đó không thể chối bỏ những điều hai vị này đã từng cống hiến.  (Nghe nói trong lần kỷ niệm 10 năm thành lập TKTHV, Ms Viện trưởng NAT đã xóa công 2 vị này ra khỏi lịch sử 10 năm của trường.  Nhưng thư MsGHT NAT gởi Ms Nha ngày 19/1 năm 2007 đã cảm ơn Ms Nha 12 năm phục vụ GH và 8 năm tại TKTHV).  Cũng vậy, di sản “legacy” của Ms “nguyên” GHT Nguyễn Anh Tài  để lại cho HTLB, GHVNHK và TKTHV sẽ không thể nào đóng được.

            Khi đọc “Nghi quyết số 17“, biên bản 04/2009/181 26-27/10/2009, mới đây của Ms GHT NAT và BCH GH tôi tưởng đang đọc một bản tuyên án của Viện kiểm soát nhân dân ở VN với tội danh “tuyên chuyền chống phá nhà nước XHCN”.  Nghị quyết 17 này chắc là bày tỏ sự tức tối, giận dữ của MsGHT NAT, để trả đũa lại “Bức tâm thư” của MsNc TT Nhiệm đã gởi ra gần đây.  MsGHT lại quơ đũa cả nắm, kéo Ms Nha (và tôi) vô mà sao không làm việc thẳng với MsNc TTNhiệm.  Ms Nha mới chính là mục tiêu săn đuổi của MsGHT nên dù người khác có nói gì, viết gì thì Ms NAT cũng sẽ suy ra là Ms Nha đứng đàng sau.  Ms GHT và BCH GHVNHK nghĩ thế nào khi mình cứ tiếp tục đánh một người mà người đó không hề phản kháng, chống cự lại! Một người bình thường nhất sẽ không làm điều đó huống chi lãnh đạo thuộc linh của GH VNHK hơn 10 ngàn tín hữu, gần 100 HT.  Trong 2 năm qua tôi không thấy Ms Nha có văn bản nào phân bua, bày tỏ chống đối, nói xấu, vu cáo, buộc tội Ms NAT và BCH GH VNHK về việc quý vị đã và đang làm hại chức vụ của ông, nhưng chỉ thấy sự săn đuổi làm hại chức vụ của Ms Nha từ MsGHT và BCH GH.

  email MsHH Ha noi ve viec Ms Nha goi MsNc nguoi sac toc o N carolina

            Quý vị lãnh đạo GH VNHK đã “tuyên án” Ms Nha và MsNC Nhiệm chỉ dựa vào một tờ tường trình một chiều, 25 điểm của Ms NAT, không hề có sự đối chấp nào của 2 vị này (và tôi).  Ms GHT và BCH GH chẳng buồn gởi chúng tôi một bản sao (copy) của “bản án” này.  Thắt cổ người ta cũng phải cho họ biết lý do chứ.  Phép lịch sự tối thiểu đã học từ mẫu giáo quý vị BCH GHVNHK đã để quên ở đâu.  Sự thật đúng sai của tờ tường trình 25 điểm đó chưa bàn tới, phép lịch sự tối thiểu và nguyên tắc hành chính căn bản, MsGHT và BCH GH đã không có thì làm sao đứng trên cương vị người lãnh đạo.

            Trở lại với nghị quyết 17, BCH GH có xác thực được tất cả 25 điều mà Ms NAT đã đưa ra không?  Có hỏi hay để cơ hội Ms Nha và MsNc Nhiêm biện hộ, bênh vực hay bác lại chăng!  Chắc là không rồi.  Thế nào là “gây xáo trộn trong công việc của Giáo hạt”.  Ms Nha và MsNc Nhiệm có làm hại đến chức vụ của Ms nào trong GH hay buộc người đó rời bỏ chức vụ?  Hai vị này có đánh đổ đức tin của tín hữu nào trong GH hay gây đổ vỡ, tan rã HT nào trong GH không?  Ms Nha và MsNc nhiệm có lấy đồng nào của GH không?  MsGHT và BCH GH có dám can đảm trả lời “KHÔNG” cho những câu hỏi trên không?  Ms Nha giảng dạy ở Simpson hay không giảng dạy có làm cho TKTHV đóng cửa không?  MsNC Nhiệm dọn nhà đi đâu, có tên hay không có tên trên trang web Tran ministry thì gây xáo trộn công việc GH làm sao được!  Chuyện 2 người tại HTLB viết thư bâng quơ, ba xàm ba lác gởi MsGHT thì gây xáo trộn công việc GH là làm sao!  Hay là vì mất thì giờ đọc, suy diễn những lá thư bịa đặt đó khiến Ms GHT không chuyên tâm lo công việc GH, gây xáo trộn công việc GH! Chuyện tài chánh nội bộ HT LB có làm GH sụp đổ vì thiếu tiền không?  Tôi nghĩ khi MsGHT hay Vien Truong  của GH nào đó mở trương mục riêng, lấy công quỹ mới là điều đáng nói và đúng là “gây xáo trộn công việc của GH”.

            Còn từ “ông Trần Thái Nhiệm” trong nghị quyết 17 này là thế nào?  Phép lịch sự tối thiểu thông thường đã bị MsGHT và BCH GH bỏ đâu rồi.  Nếu vị MsNc của các giáo phái bạn dù GH VN CMA có công nhận hay không thì khi lên văn bản phải gọi vị đó bằng “MsNC” chứ gọi bằng “ông” thì người ta sẽ nhìn, suy nghĩ sao về GHVNHK.  Quý vị là đại diện, lãnh đạo của GHVNHK có phải cư xử lịch sự, tôn trọng người khác không?  Trong khi nói chuyện cách cá nhân thì MsGHT và BCH GH có gọi người khác bằng thằng hay con gì đó chẳng ăn nhầm gì, nhưng đây là biên bản của BCH GH mà.  Tại sao quý vị người lớn và làm lớn lại nhỏ mọn, hẹp hòi đến thế! Tôi thấy đây hoàn toàn là một sự trả đũa của MsGHT NAT.  Nếu nói chức vụ MsNC của Ms Nhiệm do MsGHT và BCH GH “phong hay cho” gì đó thì quý vị có quyền lấy lại thì vấn đề “thánh chức hay sự kêu gọi” nằm ở chỗ nào?  Nếu là vấn đề phạm tội, gây tổn hại cho HT và đức tin của người khác thì việc cách chức chẳng có gì đáng nói, đằng này MsNC TT Nhiêm đang làm Quản nhiệm chính thức của HT địa phương (dù GH VHHK chưa chịu công nhận nhưng GH Mỹ CMA trong vùng đó công nhân), đang chăn bầy và phát triển HT mà quý lãnh đạo thuộc linh GH VNHK cách chức khơi khơi không văn bản gì cả.  Quý vị giảng về thánh chức, về sự kêu gọi dấn thân của người hầu việc Chúa, mà đối xử với người hầu việc Chúa như thế này thì làm sao tín đồ HT địa phương tôn trọng, kính mến, phục tùng chức vụ MsQN, Người chăn bầy.  Nếu MsNc TT Nhiệm dễ nghe dễ bảo thì gọi là MsNc bằng không thì gọi là ông.  BCH GH có gọi bằng gì chăng nữa thì minh chứng kết quả chức vụ của MsNC Trần T Nhiệm tại HT Raleigh không thể chối cãi được.  GHVNHK phong cho thì có quyền lấy đi thì đây đúng chuyện buôn quan, bán chức rồi.  Nếu vậy thì chức vụ Ms của MsGHT NAT là do Tổng liên hội HTTLVN phong cho và đã cách chức rồi, có biên bản đàng hoàng thì Ms GHT NAT trả lời sao?  Đây cũng là một cái “ghim” mà hình như Ms NAT vẫn nhức nhói, khắc ghi. 

            Còn nữa, nghị quyết 23 và 24 của BCH GH VNHK 01/2008/173 ra ngày 26/2/2008 đã không cấp chứng minh thư cho Ms Trần Trọng Nha và nói sẽ “giới thiệu ông đi Giáo hạt khác”.  Hai năm rồi mà quý vị BCH GHVNHK cũng chưa viết xong thư giới thiệu hay có nói một lời giới thiệu nào sao!  Biểu quyết của quý vị đưa ra để cho đầy trang giấy hay để thi hành.  “Không được nói hai lời” có phải là điều quý vị hay giảng về tiêu chuẩn của người lãnh đạo hay sao?  Người xưa còn biết nói quân tử nhất ngôn, còn người lãnh đạo thuộc linh thì sao!  Biên bản BCH GH gởi đi khắp nơi chứ đâu phải chuyện giỡn chơi, mà biếu quyết cho vui, cho hả dạ.  Nếu không có ý định thi hành thì biểu quyết làm gì hay là muốn bày tỏ sự “hết lòng yêu thương nâng đỡ” Ms Nha của Ms GHT NAT.  Bây giờ Ms Nha lại bị buộc thêm tội “gây xáo trộn công việc GH” và bị đóng xổ hồ sơ đen của GH VNHK, thì chắc giấy giới thiệu đi Giáo hạt khác cũng xù luôn.  Khỏi phải thì thi hành biểu quyết mà mình không có ý định làm, để vẫn được gọi là người giữ lời.

            Lá thư MsGHT NAT gởi Ms Nha ngày 19/1 năm 2007, để nhẹ nhàng buộc Ms Nha rời khỏi TKTHV, có nói là đến lúc Ms Nha thực hiện ý nguyện “passion” cho HT VN.  Ms Tài trích A-mốt 3:3 làm nền tảng cho quyết định của ông.  Có nghĩa là Ms Nha có “passion” lo cho công việc Chúa tại VN mà Ms Tài thì không nên hay người không cùng đường thì làm sao đi chung được!  Mặc dù qua bao nhiêu chuyện xảy ra, sau đó vẫn chứng minh Ms NAT “hết lòng yêu thương nâng đỡ” Ms Nha.  Bằng chứng mới nhất là MsGHT NAT đã gởi thư để “làm tươi mới mối thông công”, ngồi lại với Tổng liên hội HTTL Vn, thư viết ngày 20/8/2009.  Cái “passion” MsGHT NAT đã dùng buộc Ms Nha rời khỏi TKTHV, GH và HTLB, bây giờ đã chuyển sang MsGHT, Viện trưởng NAT từ bao giờ vậy!  Ms Tài đang mang và muốn thực thi ý nguyện “passion” của Ms Trần T Nha.  Mới 2 năm mà thay đổi lớn vậy.  Năm 2007 là A-mốt 3:3, không cùng đường không đi chung, nhưng đảo một vòng lớn thì gặp nhau, theo đuổi cùng một “passion”, thì chứng tỏ Ms Nha còn ảnh hưởng MsGHT, Vien Truong Thanh Kinh Than Hoc Vien NAT thật nhiều.  Ms Tài đang theo đuổi “passion” của người mình hết lòng yêu thương nâng đỡ.

 thu MsGHT goi Ms Nha jan 19 2007

            “Nhận định về thư từ các người ở xa phát biểu về sự việc này, sí sánh như các bạn của Gióp… nghe một chiều, nhận xét lệch lạc… lời viết ra không có giá trị”.  Thư của MsHT Thái Phước Trường và Dr. Redman, Dean of Tozer Theo., thì sao?  Họ là những người hoàn toàn trong cuộc, cùng đi với Ms Nha và MsNc Nhiệm, còn Ms NAT thì ngồi ở “nhà” GH thì sao dám nhận định thế nào mà viết ra tới 4 trang thư vậy!  Gióp ít ra còn được đến ba người bạn đến an ủi, cảm thông trong lúc cần.  Cũng như Ms Nha không cần lên tiếng bênh vực mình đã có Chúa và người khác bênh vực.  Ms NAT là GHT, Vien Truong Thanh Kinh Than Hoc Vien, ở trong cương vị lãnh đạo GH hơn 20 năm, có được bao nhiêu lá thư của bạn hữu gởi ra để bênh vực mình trong 2 năm qua (tôi nghĩ BCH GH không tính vì GHT chính là BCH GH).  Cái đẹp tuyệt vời, an ủi, khích lệ nhất củc chức vụ người hầu việc Chúa có phải là khi gặp hoạn nạn bắt bớ mình không cần lên tiếng mà đã có Chúa và người khác lên tiếng thay mình.  Chỉ điểm này thôi, tôi thấy Ms GHT NAT đã thua thiệt rồi.

            Thư viết đã dài, lời vẫn chưa hết, tạm dừng tại đây, xin chào quý vị.

Regards,

Nhan M Chương

Lá thư thứ 4 gởi GHT NAT

December 25, 2009

 

Ngày 10 tháng 4 năm 2008

Kính gởi: Ms GHT Nguyễn Anh Tài và Những ai quan tâm trong GH VN:

                (To whom it may concern):

Trích yếu:  Trả lời thư  liên quan đến HT Long Beach ngày 4 tháng 4 năm 2008,

Khi Ms Nha rời khỏi chức vụ Quản nhiệm HT LB, thì sẽ đem ích lợi gì cho HT?

            Quyết định của MsGHT và BCH GH không cấp Chứng minh thư cho Ms TTN, và vì vậy chấm dứt chức vụ Quản nhiệm HTLB của ông có phải là điều tốt nhất cho HT LB hay không?  Trong những tuần qua, khi MsGHT đến HT LB thì chắc đã biết được câu trả lời rất là rõ ràng là: “KHÔNG, KHÔNG, và KHÔNG”.

            Biều quyết 23 và 24 của BCH GH khẳng định là không có chút nào vì HT LB hay nghĩ giùm cho HT LB cả. Ms GHT và vài vị trong BCH GH đã đem HT LB “lên bàn cân” và HT LB đã “thiếu hụt”.  Là những người lãnh đạo trong GH VN lâu năm, chắc quý vị biết rõ trong thời gian gần đây những đổ nát tan vỡ, phân chia trong HT hầu như đều có liên quan đến chức vụ MsQN.  Sự ra đi thiếu êm đẹp của MsQN sẽ đưa HT vào trong tình trạng hỗn loạn, phân chia.  Năm 2003, HT LB đã nếm trãi cảnh đổ nát tan thương này.  Vị MsQN trước từ nhiệm, và gần phân nửa tín hữu đã rời khỏi HT.  Một HT mà trong vòng 5 năm bị phân chia 2 lần thì còn gì là HT nữa.  MsGHT lại nỡ đưa HT LB vào thảm trạng này lần nữa!  Những vết thương lòng vẫn còn rỉ máu chưa lành, thì hôm nay Ms GHT và BCH GH lại phán cho HT LB một bản án “Chung Thân Khổ Sai”.  Nếu đây trở thành bản án “Tử Hình” cho HT LB, thì làm sao Ms GHT và vài vị trong BCH GH làm sao đối diện với chính mình, GH, và Đấng Christ là Đầu của HT.  HT LB đang ở trong tình trạng có “tiếng sống nhưng là chết”.  Hãy chứng kiến các buổi nhóm thờ phương trong những tuần qua sau khi Ms Nha rời khỏi thì thấy rõ.

            Ms GHT có thấy cảnh các em thiếu niên trong HT ngồi tụ bên nhau khóc sụt sùi ngày Ms Nha từ giã không?  Hình ảnh những tín hữu gục đầu tuôn nước mắt khi thấy các “anh chị em khác” trong HT đang nả những tràn đại liên lời nói thẳng vào MsQN và gia đình ông có làm MsGHT mủi lòng?  Những em thiếu ấu nhi chạy chơi trong giờ nhóm, vì không còn “Cô giáo” nữa. Những cái ôm, lời giã từ đẫm lệ đó giữa các anh chị em trong HT và gia đình Ms Nha bày sự thiêng liêng chân thành nhất!  Đây là những hình ảnh MsGHT và vài vị trong BCH GH cần phải chứng kiến để hiều thấy rõ cái bản án mà quý vị dành cho chúng tôi.  Còn bao nhiêu đêm trằn trọc, mất ngủ của chúng tôi, những buổi cơm nuốt không trôi, những lời cầu nguyện pha lẫn giọt lệ, những tấm lòng sầu não bơ vợ lạc lõng, những con người tự nhiên bị mất đi “quê hương”, không còn chỗ để gọi là “nhà”.  Đây chính là “niềm an vui” mà MsGHT muốn cho HT LB sao?

            HT LB sẽ được ích lợi gì khi Ms Nha rời khỏi?  Xin thưa, HT LB sẽ còn được ngôi “nhà thờ”, một số tiền trong nhà bank và hơn “một phần ba” tín hữu còn lại.  Thử tưởng tượng nếu Tồng hội C&MA cách chức một MsGHT mà được hơn 2/3 Giáo hạt bầu lên thì phản ứng của GH đó sẽ ra sao?  Sau khi Ms Nha từ giã, 50 tín hữu chính thức của HT đã đồng ký tên mong muốn mời Ms Nha ở lại HT trong chức vụ Ms “Linh vụ”.  Khi Ms Nha rời khỏi thì sẽ ảnh hưởng trên 2/3 số tín hữu HT ra sao?  Không biết MsGHT và BCH GH có từng suy nghĩ đến điều đó chưa?  Hay là quý vị sẵn sàng “thí” con cờ HT LB để đạt được điều mình muốn.  Quý vị chỉ mất vài tiếng đồng hồ bàn thảo rồi quyết định, nhưng HT LB sẽ mất bao nhiêu năm để khôi phục, để vực mình dậy từ trong đám người chết? 

            Năm 2003 chúng tôi đã dầy công xây dựng lại bức tường thành đổ nát của HT LB, nhưng bây giờ MsGHT và vài vị trong BCH GH đã xúc lên cả nền móng thì còn gì đề xây lại.  Những người đang “đồng tâm  tình với MsGHT” đẩy  Ms Nha đi cũng đã từng “đẩy” MsQN trước đi.  Một người bỏ 10 năm công sức mồ hôi gây dựng thành lập HT LB, còn môt người “đổ ra” 5 năm xây dựng phục hồi HT LB. Cả hai vị MsQN đều được sự “đền đáp” như nhau, ra đi không một tiếng “cám ơn”.  MsGHT đứng chung với những người đã đối xử với 2 vị MsQN của mình cách đó thì GH sẽ nghĩ sao về người lãnh đạo của mình, các vị Ms nghĩ gì về “Ms của các Ms”.  Những người mới vài năm trước đã “chống đối” MsGHT, nhưng bây giờ núp bóng MsGHT, và sau này biết đâu sẽ “đá bóng” MsGHT.  Đó là những nền móng MsGHT định dùng để xây dựng lại HT LB trong những ngày tới!

            Vài gia đình đã lẳng lặng rời khỏi HT LB, còn hơn phân nửa có thể sẽ rời khỏi trong một ngày không xa.  BCS HT đầu năm có 6 người và hiện giờ còn 5 vị, nhưng tương lai có thể sẽ còn lại 2 người, và một trong 2 người đó là SV sắp ra trường của TKTHV.  Chắc vị này đang chờ được “đội mão”, và sẽ lãnh phần gì đó từ MsGHT sau khi đã “xong cuộc chạy do MsGHT bày ra” .  Các vị Trưởng ban và Đặc trách các ban ngành đã và sẽ có thể ra đi: Ban Nam giới, Phụ nữ, Gia đình trẻ, Ban Thanh thiếu niên, Ban thiếu nhi, ban ấu nhi, ban âm thanh, ban thờ phượng.  Khoảng 20 em thiếu niên đang trong lúc sinh hoạt lớn mạnh vui vẻ, thì bây giờ không thấy bóng em nào đến  nhà thờ LB. Sinh hoạt duy nhất của HT hiện giờ là buổi thờ phượng sáng Chúa nhật.

            Trong buổi họp với phân nửa BCH HT tối 22 tháng 3 , một vị Ms “lãnh đạo” đã nói: “Nếu ai muốn đi thì cứ để họ đi (If people want to leave, let them leave).”  Có phải đây là câu mà MsGHT và vài vị trong BCH GH đều đồng tình?  Chắc chắn một “Người chăn bầy” chân chính sẽ không bao dám nghĩ huống hồ chi là nói ra những lời như vậy.  MsGHT đã trở thành “người lãnh đạo” lâu quá nên “lụt nghề” chăn chiên!  Hình ảnh “để 99 con chiên trong chuồng để lặn lội đi tìm một con chiên lạc” đã quá xa lạ với MsGHT.  Trong 5 năm qua, tôi đã được đi với Ms Nha nhiều lần trong biết bao  lần đi thăm viếng các tín hữu trong HT LB, người đau, kẻ bịnh, người sanh em bé, người gặp chuyện gia đình khó khăn, kẻ phân ly người thân, chia xẻ biết bao nhiêu mẫu chuyện vui buồn.  MsQN TTN bỏ biết bao nhiêu công sức thì giờ chỉ để mong thấy sự “hiện diện” của những con chiên đó tại buổi thờ phượng Chúa nhật đến.  Một người đến với Chúa là một niềm vui khôn xiết, một con chiên tìm về chuồng là “Người chăn” ứa nước mắt, và một người rời khỏi vì bất cứ lý do gì là đau quặn thoắc tấm lòng.  Nhìn từng gia đình rời HT, mổi lần gặp nhau tại nhà thờ là thêm buổi chia tay, ngồi cạnh nhau tuần này không biết tuần sau bạn sẽ đi nhóm ở đâu, đó là điều mà HT LB đang nếm trãi.  Thử hỏi các tín hữu quá đau lòng trước cảnh này, thì tâm cang của MsQN chúng tôi có vỡ nát từng mảnh không?  Tôi nghĩ những điều này làm Ms Nha tổn thương gấp mấy lần hơn là bị  mất chức tại TKTHV và chức quản nhiệm HT. 

            Ms GHT (và vài vị BCH GH) đã đổ mấy giọt nước mắt cho HT LB, đã cầu thay cho bao nhiêu người, đã chia xẻ an ủi bao nhiêu tấm lòng tan vỡ?  Sao quý vị dám cả gan định đoạt số phận của HT LB. Quý vị lấy “thẩm quyền” gì để đánh “Người chăn” của HT LB, làm tản lạc “bầy chiên”, bắt phải rời xa chuồng!  “Thẩm quyền” của MsGHT và BCH GH có phải để đem lại sự yên vui, chữa lành hàn gắn cho HT hay để làm thỏa mãn tấm lòng vị kỷ của mình?  Có phải HT hiện hữu để phục vụ GH, để “tuân phục thẩm quyền” GH, để làm vui lòng MsGHT?  Cái thẩm quyền đó dùng để nâng đỡ trang bị chức vụ chăn bầy của các Ms hay là để trấn áp, săn đuổi, làm cho họ khiếp sợ?  Hy vọng là không, mà nếu là thật như vậy thì “khốn” cho HT trong GH và “khổ” cho những người chăn. 

            Sự săn đuổi của MsGHT đối với Ms Nha mong rằng trong ơn thương xót của Chúa chỉ xảy ra một lần.  Sự đổ vỡ mà MsGHT đang gieo trên HT LB, xin Chúa cứu, sẽ không xảy ra trên một HT nào khác.  MsGHT (và BCH GH) phải chịu trách nhiệm về sự tan vỡ của HT LB hôm nay!

            Ms GHT và BCH GH chắc không quen biết nhiều gia đình 4 người của tôi, vài vị cũng không biết mặt mũi chúng tôi, nhưng quý vị đã làm xáo trộn, thay đổi lớn đời sống chúng tôi bằng 2 trong số hơn 20 biếu quyết của quý vị.  Hai đứa nhỏ của tôi sẽ không còn được cơ hội nghe “Cô giáo” dạy bài hát, kể chuyện tích Thánh Kinh.  Chúng tôi từng mong ước thấy chúng nó sẽ đồng lớn lên với các bạn, bước vào tuổi thiếu nhi, thiếu niên, qua thanh niên tại ngôi nhà thờ LB.  Chúng tôi cũng

Regards,

Nhan Minh Chương

CS HTLB, Thủ quỹ BCH

Lá thư thứ 3 gởi GHT NAT

December 25, 2009

 

Ngày 9 tháng 4 năm 2008

Kính gởi:         Ms GHT Nguyễn Anh Tài và Những ai quan tâm trong GH VN:

                        (To whom it may concern):

Trích yếu:        Trả lời thư  liên quan đến HT Long Beach ngày 4 tháng 4 năm 2008,

                        “Ý nghĩa ngày Sa-bát

            Trong buổi họp tại HTLB ngày 16 tháng 3 năm 2008, tôi có hỏi MsGHT vài câu hỏi nhưng chưa được trả lời, tôi xin phép nêu lại 2 trong số các câu hỏi.

1)      Ai là chủ tịch BCH/BCS (Chaiman of the governing board) của HT địa phương?

 

      MsGHT đã từng nói với tôi trong tháng 12 năm 2007 tại Vp GH là chức vụ Thư ký là cao nhất trong BCH HT do HT bầu lên, vì vậy Thư ký là “chairman of the governing board” tức là “chủ tịch” BCH/BCS HT.  Còn MsQN là người của Giáo hạt, do GH bổ tới.  Vậy mà khi MsQN bị  các “con chiên” của HT mổ tỉa trước mặt GHT, tại sao không nghe một tiếng nào bênh vực giùm người của “Giáo hạt”.  Trong ngày 16 tháng 3 vừa qua giữa HTLB (và một số MS và SV TKTHV đi theo MsGHT), MsGHT cũng đã xác nhận rằng chức vụ Thư ký là “Chairman of the Governing board”. 

Gần đây nhất, MsGHT cũng đã trở thànhChairman of the governing board” của HTLB.  (a) Ngày 16 tháng 3 vừa qua MsGHT tuyên bố là “chủ tọa” buổi họp tại HT LB.  (b) Buổi họp tối 22 tháng 3 của “BCH HT LB” do MsGHT triệu tâp, đã biểu quyết giải tán BCS HT, và thành lập ban điều hành khác (advisory committee) do MsGHT làm “chủ tịch”, (c) MsGHT cũng đứng tên trong Checking account của HTLB để ký checks trả bills giùm HT chắc.  Điều kỳ lạ là biên bản họp của BCH HT LB cũng có Ms Phụ Tá GHT  và Ms Joe Kong cùng ký tên.  Không biết hai vị này trở thành thành viên BCH HT LB từ khi nào!???  Tôi xem trong C&MA Manual, nội quy GH, và hiến chương/bylaws của HT LB chỉ đề cập MsQN (Senior pastor) là chủ tịch BCH/BCS (Chairman).  Hiến chương, nội quy mới định nghĩa MsGHT và Thư ký cùng làm “Chairman” đã được MsGHT  viết  hồi nào vậy?  Không biết khi nào Thủ quỹ BCH sẽ được MsGHT cho trở thành “Chairman of the governing board”.  Nếu tôi biết “thuận theo chiều gió” chắc có lẻ tôi cũng được làm “chairman” này rồi.

2) “Nghị Quyếtsố 23 và 24 của BCH GH có làm cho GH VN HK tốt đẹp hơn, toàn vẹn hơn không?

 

MsGHT và quý Ms trong GH chắc chắn đã có câu trả lời.  MsGHT và BCH GH tốn công cả ngày để ra được 2 “Nghị Quyết” này thì chắc nó phải đem lợi ích gì cho GH.  Quý vị có “nằm và ngủ bình yên” không?  Có được “yên ổn” không? 

Trong cái nhìn cá nhân của một tín đồ, tôi thấy được sự “anh tài” của MsGHT và vài vị trong BCH GH qua 2 “Nghị Quyết” này.  Nghe nói trước khi “phán quyết”, MsGHT đã làm “công tác tư tưởng” dụ Ms TTN từ chức thì sẽ cho Ms Nha 6 tháng lương cộng thêm MsGHT sẽ xin trường Simpson chu cấp thêm 6 tháng lương nữa.  Khi Ms Nha không đồng ý vì đứng vững trên nguyên tắc chức vụ của mình thì phải đi “tay không” đến GH khác vậy, khỏi tốn GH một đồng ($) nào, mà còn hết sức hợp tình, hợp lý, hợp pháp (theo như thư email của MsGHT).  Còn chuyện hợp với “lương tâm” không thì chẳng nghe nói tới.

Nhưng tôi thấy vẫn còn một thiếu xót, tại sao không cách chức “Mục sư” của ông Trần Trọng Nha (“TTN”) luôn mà còn giới thiệu ông ta đến chỗ khác “mần ăn” làm gì?  GH VN quá toàn hảo, tiêu chuẩn cao quá nên Ms TTN không đạt đến.  Nếu Ms TTN không xứng đáng hay đủ tiêu chuẩn làm chức vụ trong GH, thì cũng đừng nên giới thiệu ông ta đến chỗ khác, rủi làm mất mặt GH VN thì sao!  Cũng có thể là vì Ms TTN quá đủ tiêu chuẩn (over-qualified) trong GH VN, cho nên MsGHT thấy cần đẩy đi nơi khác!

  • Cái gọi là “working principles/protocol” có phải là muốn yên thân và an phận thì nên tuân phục, nghe lời MsGHT, bằng không thì đừng mong có “chức vụ” nào trong GH của Ms Nguyễn Anh Tài. 
  • Constituted authority” có phải là để MsGHT độc tài lạm quyền “abuse power”.  C&MA Manual nói rõ rằng “DS  is ex officio in all District committees” thì MsGHT lại diễn giải là “thành viên đương nhiên trong BCH” của tất cả các HT trong GH, muốn đến HT địa phương “chủ tọa” lúc nào cũng được.
  • Phạm vi hoạt động của GH” có phải là chỉ giới hạn trong GH VN HK, còn mọi việc làm giúp đỡ HT tại quê nhà đều phải đi qua MsGHT, nếu không thì sẽ bị hai tội “đi đêm và cướp công”.

 

Việc cấp Chứng minh thư cho các Ms trong GH là vì chức vụ của họ hay là vì có Chứng minh thư mới có chức vụ?  Thử hỏi các cụ Ms trước đây có cần “Chứng minh thư” mới hầu việc trong HT cách hiệu quả không? Vì có chức vụ mới có chứng minh thư. Chứng minh thư là để hợp thức hóa chức vụ trong GH, thì MsGHT đã dùng nó làm “lá bài” để “thuận phục” quý Ms trong GH và gieo rắc sự sợ hãi trong chức vụ.  Cấp chứng minh thư kiểu này sao giống “thẻ Đảng” của ĐCSVN quá.  Hình như MsGHT và vài vị trong BCH GH đang đi con đường của “các thầy thông giáo và người Pha-ri-si” vì “ngày Sa-bát mà dựng nên con người”!

Regards,

Nhan Minh Chương

CS HTLB, Thủ quỹ BCH

Lá thư thứ 2 gởi MsGHT NAT

December 25, 2009

Ngày 8 tháng 4 năm 2008

Kính gởi: Ms GHT Nguyễn Anh Tài và Những ai quan tâm trong GH VN:

                (To whom it may concern):

Trích yếu:  Trả lời thư  liên quan đến HT Long Beach ngày 4 tháng 4 năm 2008, “thần học 101”

      Xin giải thích giùm ý nghĩa của cụm từ “hết lòng yêu thương nâng đỡ”.

Tháng 5 năm 2003, trong buổi họp giữa MsGHT Nguyễn Anh Tài với BCH HT Long Beach, MsGHT đã nói rằng: “MsGHT hết lòng yêu thương nâng đỡ Ms Trần T Nha”, và vì vậy bổ nhiệm Ms Nha làm MsQN tạm thời (interim pastor) của HTTL LB trong năm 2003.

Tháng 10 năm 2007, trong buổi họp riêng với BCH HT LB (không có mặt MsQN), một lần nữa MsGHT nhắc lại  rằng Ms vẫn “hết lòng yêu thương nâng đỡ Ms Nha” mặc dù vừa gởi xong bức thư 4 trang (12/9/2007) đi khắp thế giới và đã chấm dứt chức vụ Ms Nha tại TKTHV vào tháng 3 năm 2007.  Tháng 12 năm 2007, khi họp mặt riêng với tôi (có mặt Ms HTN), MsGHT lại lập lại câu nói này.  Ngày 6 tháng 1 năm 2008, khi đến HT Long Beach để trình bày MsQN và BCH HT làm sai nội quy GH, một lần nữa Ms GHT cũng mở đầu bằng những từ ngữ “yêu thương nâng đỡ” Ms Nha.  (Nghe nói trong HD MSTD, MsGHT cung mở đầu bằng “điệp khúc yêu thương” này trước khi đưa Ms Nha lên vành móng ngưa.)  Ngày 16 tháng 3 năm 2008, khi đến HT LB để trình bày lý do tại sao MsGHT và BCH GH không cấp chứng minh thư cho Ms Nha, vì vậy chấm dứt chức vụ Quản nhiệm HT LB và chức vụ trong GH VN, MsGHT lại thêm một lần nữa cũng bắt đầu bằng những lời nói rập khuôn như vầy: “vẫn hết lòng yêu thương nâng đỡ Ms Nha”.

Câu nói đó cũa MsGHT đã làm rất lẫn lộn (confuse) vì không biết ý nghĩa của nó là gì.  Từ trước đến giờ những từ như vậy tôi hiểu rất rõ ràng cho đến khi nghe MsGHT đã dùng trong thời gian gần đây thì tôi thú thật lắc đầu.  Câu hỏi được đặt ra là:  Nếu MsGHT thật lòng yêu thương nâng đỡ Ms Nha thì tại sao ngày hôm nay Ms Nha không còn trong GH VN, không quản nhiệm HT LB, không làm việc tại TKTHV?

Cách đây ít lâu, tôi có cơ hội đọc vài câu thơ của một thi sĩ trong nhóm “Nhân văn giai phẩm”, đại ý như sau:

“Yêu ai thì cứ nói yêu; ghét ai thì cứ nói ghét; dù cho dao kề cổ cũng không nói ghét thành yêu; dù cho súng kề đầu cũng không nói yêu thành ghét.”

Tôi nghĩ là một người lãnh đạo thuộc linh, MsGHT có nên nói thật lòng mình không?  Tại sao cứ để yêu ghét, ghét yêu lẫn lộn, mà làm một tín đồ như tôi cảm thấy rất là khó chịu.

Ngày 16 tháng 3 vừa qua, trong khi MsGHT với tư cách là “chủ tọa” buổi họp tại HTLB, đã cho phép một số tín đồ có “đồng một tâm tình yêu thương nâng đỡ Ms Nha như MsGHT” phát biểu những lời trỉ chích, xúc phạm, buộc tội Ms Nha giữa HT.  MsGHT thản nhiên cho phép họ phát biểu mà không một lời nào ngăn chặn, thử hỏi MsGHT là người lãnh đạo thuộc linh, Ms của các Ms mà lại yên lặng để cho người mà mình “hết lòng yêu thương nâng đỡ” đó hứng chịu bao nhiêu mũi tên tẩm độc của lời nói mà không lên tiếng bênh vực.  Những sinh viên TKTHV cùng đến với MsGHT trong bữa đó để  chứng kiến cảnh tượng này sẽ nghĩ gì?  Họ là những người đang tập tành để bước vào chức vụ, con đường Ms Nha đang bước đi đó cũng có thể là con đường họ sẽ bước đi.  Không biết một ngày nào đó khi họ cũng bị những tín đồ chỉ trích, mạt xát cách không thương tiếc thì MsGHT có đứng lên để nâng đỡ binh vực họ không hay là sẽ im lặng như trường hợp của Ms Nha?

Trong thời gian qua, khi thi hành công việc tại HT LB, đa số BCS đã rất thẳng thắn với MsGHT, không đồng ý thì bày tỏ là không đồng ý.  Về phía MsGHT chắc không sẵn sàng chấp nhận cách làm việc “dân chủ” này nên nghĩ là chúng tôi không “tôn trọng nhau thẩm quyền GHT”.

Khi MsGHT gởi lá thứ mới nhất ngày 4 tháng 4 này, nhiều từ dùng trong đó làm tôi rất là khó hiểu, không biết hiểu theo nghĩa thông thường hay theo định nghĩa của MsGHT.

Tóm lại, “mọi cơ hội và phương thức để giúp cho HT Long Beach” của MsGHT như sau: (a) không có sự ngồi lại của toàn thành viên BCS HT, (b) phủ nhận hoàn toàn Hiến chương/bylaws của HT như là cái rai cần nhổ đi, (c) và giải tán BCS HT là cái gai thứ 2 cần phải nhổ đi.  Cái “trở ngại” mà MsGHT nói đến là vì hơn phân nửa tín hữu trong HT này không đồng tình với cách giải quyết của riêng một mình MsGHT.  Chúng tôi không thấy sự xuất hiện và tham dự của một vị nào khác trong BCH GH thì làm sao lại một lần nữa gán tội cho chúng tôi là bất tuân BCH GH và GH.

Tôi hy vọng vài dòng chữ này sẽ làm sáng tỏ lá thư (4/4/08) của Ms GHT.

Kính thư,

Nhan Minh Chương

CS HTLB, Thủ quỹ BCH

Lá thư thứ 1 gởi GHT NAT

December 25, 2009

Ngày 7 tháng 4 năm 2008

Kính gởi: Ms GHT Nguyễn Anh Tài và Những ai quan tâm trong GH VN:

                To whom it may concern:

Trích yếu:  Trả lời thư  liên quan đến HT Long Beach ngày 4 tháng 4 năm 2008

            Trong buổi họp riêng với tôi ngày 31/12/2007 tại văn phòng Giáo hạt, Ms GHT xác nhận rằng khi BCH HT LB gởi thư trong tháng 10 năm 2007 đến Tổng Hội C&MA, Simpson University và Tổng Liên Hội VN liên hệ đến sự tham dự của Ms Trần T Nha là “chống đối Giáo hạt”.

Khi BCH HT viết thư gởi đi đều có gởi bản sao cho MsGHT để “kính tường”.  Lý do BCH HT quyết định viết thư cũng đã nêu rõ ràng trong mỗi lá thư là: “Vì HT đang trong tiến trình lưu mời Ms Nha làm quản nhiệm HT trong nhiệm kỳ 2 năm tới, nên muốn làm sáng tỏ về nhân cách (character) của ông.  Nếu vị Ms sắp được mời có những nghi ngờ về nhân cách, uy tín hay khả năng, thì trách nhiệm của BCH HT là nên tìm hiểu, làm sáng tỏ và trình bày trước HT, để HT quyết định trong sự sáng suốt hiểu biết.  Nếu BCH HT không làm gì cả, thì không làm tròn trách nhiệm cũng như phụ lòng tin cậy của HT (accountable).  Mời một người không đủ nhân cách, khả năng thì sẽ làm hại HT sau này.

      Trong từng lời từng chữ của những lá thư gởi đi, nội dung hoàn toàn liên quan đến công việc Ms Nha đã làm, không nói gì đền công việc GH, cũng không nhận định bất cứ điều già về MsGHT hay GH thì làm sao gọi là chống đối GH được. Nếu có chữ nào, câu nào ý nói chống đối GH thì xin MsGHT chỉ cho biết.

      Nếu chúng tôi chỉ tin hoàn toàn vào thư trình bày của Ms GHT (ngày 12/9/2007) thì không công bằng với Ms Nha.  Nếu chúng tôi chỉ nghe một chiều từ Ms Nha thì thiếu tôn trọng Ms GHT.  Vì vậy chúng tôi quyết định kiểm chứng sự việc với Simpson và Tổng Liên Hội VN, là những người trực tiếp liên quan đến sự việc này, là một giải pháp vẹn toàn đôi bên thì bị gán tội là “chống đối Giáo hạt”.

Nếu giải thích là  BCH HT đối ngoại không xin phép GHT, là chống lại GH thì tôi cũng chịu.Nếu nhận định như vậy thì khi Ms GHT viết thư ngày 12/9/2007 có những nhận định về Tổng hội CMA và Tổng liên VN , có phải là MsGHT chống lại Tổng hội CMA, Tổng liên hội VN không?

Trong những ngày qua Ms GHT đã xử trí công việc HT LB trong sự hẹp hòi, đầy định kiến một chiều như vậy.  Đa số những người trong BCS HT (3/5) không đồng tình với cách xử trí của Ms GHT thì bị gán cho tội bất tuân thẩm quyền GHT.  Chúng tôi dựa theo hiến chương HT địa phương để làm việc thì mang tội không tôn trọng nội quy Giáo hạt.  Trong cương vị người lãnh đạo Giáo hội nhưng MsGHT đã làm việc một cách rất hẹp hòi, đầy định kiến, dùng thẩm quyền để lấn át người cấp dưới thì làm sao đem lại niềm vui cho HT hay sự tôn trọng lẫn nhau trong công việc.

Tôi xin trình bày vài sự việc Ms GHT đã thi hành tại HT Long Beach để bày tỏ “tinh thần tôn trọng nhau” theo thư của MsGHT.

Tháng 12 năm 2007, Ms GHT gởi thư cho MSQN và BCH HT để định ngày đến thăm HT dựa trên văn thư cá nhân của Thư ký BCH.  MSQN va BCH trả lời 2 lần yêu cầu MsGHT nên gặp riêng BCH trước khi đến HT, MsGHT vẫn nhất quyết đến HT vào ngày 6 tháng 1 năm 2008 mặc dù không hề có sự tham khảo hoặc đồng ý nào từ MSQN và BCH HT. 

Ngày 6 tháng 1 năm 2008, Ms GHT đến HT Long Beach đọc thư kết tội “MsQN và BCH HT làm sai nội quy GH” chỉ dựa hoàn toàn vào trình bày một chiều của Thư ký BCH.  Sau khi trình bày xong phần mình, MsGHT đã bỏ ra về và hẹn một ngày khác để trả lời thắc mắc của con cái Chúa trong HT. Vị thư ký BCH mà MsGHT tin cậy đó, đã không đủ tín nhiệm để tái đắc cử chức vụ CS HT trong ngày 13 tháng 1 năm 2008.

Ngày 2 tháng 3 năm 2008, Ms GHT chỉ thị cho tân Thư ký BCH đọc biên bản BCH GH liên quan đến MsQN Trần T Nha mà không hề có sự tham khảo, báo trước hay đồng ý của MsQN và BCH HT.  Việc làm này của TK đã làm náo loạn giờ thờ phượng hôm đó, tạo nên những sự to tiếng xúc phạm đến đầy tớ Chúa trong giờ nhóm. Không biết có ai báo cho MsGHT về sự việc này chưa?

Ngày 6 tháng 3 năm 2008, MsGHT ra văn thư chấm dứt chức vụ Quản nhiệm HTLB của Ms Nha và xác nhận rằng BCH HT dưới quyền điều khiển của BCH GH, tất cả những buổi họp/sinh hoạt của BCH/BCS và  HT phải do BCH GH (nói rõ hơn là do MsGHT) triệu tập.  MsGHT cũng ra văn thư tất cả sinh hoạt của HT sẽ do MsGHT sắp đặt với ” Thư ký HT”.  Chỉ trong vài câu MsGHT đã loại bỏ hoàn toàn BCH/BCS HT để làm việc riêng với Thư ký BCH, là một sinh viện sắp ra trường của TKTHV. Một lần nữa, vị thư ký này đã bị đa số thành viên BCS đã bỏ phiếu bất tín nhiệm.  (Nếu đưa ra HT, tôi nghĩ chắc cũng bị HT cho ngưng chức.)

Ngày 16 tháng 3, một lần nữa Ms GHT ngang nhiên đến HT Long Beach, chủ tọa buổi họp biện minh lý do tại sao MsGHT (và BCH GH) “đuổi” Ms Nha ra khỏi HT va GH VN.  Sau khi trình bày xong phần mình, một lần nữa MsGHT rút lui hẹn ngày khác trả lời thắc mắc.

Ngày 22 tháng 3 năm 2008, MsGHT triệu tập buổi họp BCH HT liên quan đến công việc HT mà không cho phép Chấp sự tham dự.  Lý do chính vì sợ khi có sự tham dự của CS NQH thì MSGHT sẽ không đủ số phiếu để thi hành quyết định giải tán BCS HT LB.  Ms GHT đã quyết định giải tán BCS HT Long Beach mà không có sự đồng thuận của đa số BCS HT, số phiếu là 2/5, cũng như không có sự đồng ý nào từ HT Long Beach.  Ms GHT giải tán BCS HT, nhưng sau đó lại chọn 2 thành viên cũ trong BCS (những người đồng ý với MsGHT) vào ban điều hành tạm thời (Advisory committee) do MsGHT làm chủ tịch.  Tôi nghĩ chỉ có lý do duy nhất là vì MsGHT không được sự ủng hộ của đa số BCS HT nên quyết định giải tán để chọn một ban điều hành mới dễ nghe dễ dạy, và “tuân phục” thẩm quyền GHT.

Ngày 23 tháng 8 năm 2008, sau khi đọc biên bản giải tán BCS HT, một lần nữa MsGHT rút lui không để cho tín hữu trong HT nêu lên thắc mắc.  MsGHT cũng nói là sẽ để Ms VP Soper của Tổng hội C&MA giải quyết chuyện này.  Nhưng sáng thứ 2 hôm sau (24/3) Ms GHT đã cùng nhân viên HT đến thay đổi tên trong chương mục (checking account) của HT để tên mình và tân TQ do MsGHT bổ vô mà không có sự đồng ý của đa số BCS HT và mặc dù chính miệng MsGHT nói giữa HT là sẽ đế cho Ms Phó Hội Trưởng C&MA John Soper giải quyết.

Tóm lại, “mọi cơ hội và phương thức để giúp cho HT Long Beach” của MsGHT như sau: không có sự ngồi lại của toàn thành viên BCS HT, phủ nhận hoàn toàn Hiến chương/bylaws của HT như là cái rai cần nhổ đi, và giải tán BCS HT là cái rai thứ 2 cần phải nhổ đi.  Cái “trở ngại” mà MsGHT nói đến là vì hơn phân nửa tín hữu trong HT này không đồng tình với cách giải quyết của riêng một mình MsGHT.  Chúng tôi không thấy sự xuất hiện và tham dự của một vị nào khác trong BCH GH thì làm sao lại một lần nữa ráng tội cho chúng tôi là bất tuân BCH GH và GH.

Kính thư,

Nhan Minh Chương

CS HTLB, Thủ quỹ BCH

Doc Thu 4-trang của Giao Hat Truong NAT

December 24, 2009

Ngày 25 tháng 9 năm 2007.

Kính gởi MsGHT Nguyễn Anh Tài

Ban Chấp Hành Giáo Hạt

Quý tôi tớ Chúa và các bạn sinh viên TKTHV

Thuộc Giáo hạt VN HK.

Tôi kính cám ơn Ms GHT gởi thơ cho biết về việc chấm dứt nhiệm vụ MS Trần Trọng Nha.  Thưa Ms, đọc thư của MS tôi biết rõ thêm một số vấn đề từ trước đến giờ nó vẫn úp úp mở mở trong GH của chúng ta.

1. Biên bản số 7/2007/169 của BCH GH về việc chấm dứt chức vụ  Giám học TKTHV của MS Trần Trọng Nha.  Tôi thấy việc này như thế này: Tôi có hỏi vài vị trong BCH GH trước khi quý vị biểu quyết vấn đề này, quý vị có gặp Ms Nha để nghe hoặc hỏi Ms Nha về điều Ms GHT trình bày hay không?  Thì họ trả lời không, BCH GH không có gặp Ms Nha, chỉ nghe Ms GHT trình bày và chúng tôi đồng ý biều quyết theo yêu cầu của MSGHT mà thôi và nói thêm là Ms Nha trước kia được MSGHT đề nghị BCH GH bổ nhiệm, nên giờ MsGHT giải nhiệm thì BCH GH đồng ý chứ không cần phải gặp Ms Nha làm gì.

Nều đó là cách giải quyết của BCH GH thì trong thơ Ms NAT đề “Ms Nha trình bày vấn đề chỉ một chiều có lợi cho mình” tôi nghĩ chắc trong phiên họp của BCH GH đã biều quyết vấn đề Ms Nha thì MsGHT cũng chỉ trình bày vấn đề một chiều có lợi cho mình mà thôi.  Tôi nghỉ cả BCHGH là những vị lãnh đạo khôn ngoan, sáng suốt mà chỉ nghe một chiều của GHT trình bàyđưa đến biểu quyết thì thật là một điều rất là đáng tiếc, nếu tôi là các vị đó thì tôi xin từ chức.

2.  “Thay đổi chức vụ và nhiệm sở là việc bình thường trong tổ chức GH và cũng như các lãnh vực của đời sống.  Nhiệm kỳ của MS Nha phục vụ HT Long Beach còn đến 1/08 chúng tôi chưa đề cập đến.  Nhiệm kỳ Giám đốc học vụ của TKTHV ông đã chấm dứt theo biên bản số 3/2004/154” (trích nguyên văn thư của MsGHT).

            Thưa MsGht như vậy thì từ tháng 3 năm 2004 đến 7/2007 Ms Nha làm chức vụ Giám học TKTHV là làm lậu hay sao?  Nếu là như thế thì việc Ms Nha giúp Tổng Hội có gì sai trật đâu?  hay là Ms và BCH GH thả lỏng để rồi thắt cái thòng lộng cho Ms Nha, nếu ông vâng phục và làm tốt thì chúng tôi làm thinh, còn như không thì chúng tôi sẽ thắt cổ ông theo biên bản 3/2004/154.  Nếu mà như thế thì đó không phải là tư cách của người lãnh đạo thuộc linh, chơi theo kiểu ngoài đời, nếu vậy thì nên từ chức hết cho rồi nhường lại cho những  người thuộc  linh lãnh đạo công việc Chúa.

            “Nhiệm kỳ của Ms Nha tại HT LB còn đến 1/08 chúng tôi chưa đề cập đến”, đọc chỗ này tô ngữi được mùi “dirty” hôi thúi của người lãnh đạo cầm quyến sinh sát trong tay.

3.  Về phương diện đối ngoại:

            Thưa MsGHT, xin Ms giải thích thêm việc này.  Ms Nha liên lạc với trường Simpson và Tổng hội để bắt nhịp cầu cho Việtnam, tôi xin hỏi Ms.  Ms Nha có từng nhân danh thay mặt GH hay thay mặt TKTHV để làm việc này không?  Trong thư của cô thư ký Ms Hội trưởng Gary Benedict và thư của viện trưởng Larry J MacKinney chẳng có nói gì cả, có nghĩa là cá nhân của Ms Nha đứng ra làm việc này mà thôi, và nếu là cá nhân của Ms Nha thì việc phản ứng của Ms như thế này là sai lầm lớn và theo tôi hiểu hai bức thư đó vì lịch sự nên họ gởi cho Ms mà thôi.

            Tại sao Ms là GHT theo thư của Ms thì công việc mà Ms và GH đã làm cho HT Viêt nam nhiều năm qua mọi người đều biết cả.  Tổng hội CMA cũng biết mà họ không nhờ Ms mà nhờ Ms Nha?  Như vậy có điều gì bí ẩn giữa Ms, Tổng Hội, và Tổng hội VN phải không?  Trong thư Ms nói là làm sáng tỏ vấn đề thì nói ra luôn đi. Có phải Ban trị sự Tổng hội Vn có nhờ Ms làm trung gian nhiều lần mà Ms làm thinh nên họ nóng lòng nhờ Ms Nha chăng?  Hay là Ms nghĩ rằng Tổng hội VN phải đầu lụy GH, phải dưới quyền GH thì Ms mới giúp.

            Tại sao cả GH không có người để Ms cử đón tiếp Ban trị sự Tổng Hội VN tham dự Hội dồng GH lần 30 tại Azusa cách chu đáo như họ đã đón tiếp Ms trong kỳ Hội đồng Tổng liên hội rồi, có thể họ nghĩ bị Ms bỏ rơi nên họ mới nhờ Ms Nha dẫn họ đi tham quan chăng?  Hay là việc Ms Nha và MsNC Nhiệm đưa các chức viên Tổng liên hội VN đến tham quan trường Simpson có mắc mớ gì đền chương trình Hội đồng của GH đâu, tôi thấy các vị ấy đâu có bỏ 1 chương trình nào của Hội đồng GH đâu, sao mà Ms nhỏ mọn thế, muốn khách mình mời qua là phải chịu lụy dưới mình, từng cách đi, nước bước đi, phải xin phép Ms hay sao?

            Thưa Ms!  Không bất cứ ai cướp lấy công khó của Ms và GH được, chỉ có tự quý vị làm mất đi mà thôi.  Hãy suy nghĩ kỷ lại đi, nhưng dầu có ai cướp lấy công của quý vị cũng không sao, Chúa ghi công là đủ rồi (như quý vị từng giảng dạy).  Như trong thư Ms nói các vị lãnh đạo mới nhậm chức chưa hiều rò lịch sử dân tị nạn và văn hóa VN nên không ngần ngại nghe theo.  Như thế thì tiếng nói của Ms Nha với các vị ấy nặng ký hơn Ms nhiều chứ gì?  Tại sao như thế?  Ms đã làm GHT mấy chục năm qua các vị trong Tổng hội CMA Mỹ không biết hay sao?  Ms Thái Phước Trường không biết hay sao?  Chắc các vị này mới từ dưới đất chun lên hay trên trời mới rớt xuống thì phải?  Có lẻ vị lãnh đạo Tổng hội mới nên không biết, mới để cho Ms control để rồi Ms tái đắc cử GHT một nhiệm kỳ nữa mặc dầu trước đó Ms đã gởi thư ra cho mọi người là Ms sẽ nghỉ không ra ứng cử GHT nữa (lời nói bất nhất thì làm sao đàn em nễ trọng).

            Vâng việc giúp HT VN là việc mà mọi tôi con Chúa trên toàn thế giới đều làm không phải chỉ có một mình GH HK làm đâu thưa Ms, tôi chưa thấy những người đó kể công.  Có phải ý Ms muốn nói là vì công khó của chúng tôi như thế, nên quý vị Tổng hội VN phải qua tôi mới được đến với trường Simpson và Tổng hội không? thật là vô lý.

            Còn sinh hoạt TKTHV: trong thư Ms nói mở chi nhánh Thái lan huấn luyện đó, có bao giờ Ms suy nghĩ là làm việc đó là gây nguy hại cho HTVN không?  Vâng việc TKTHV dạy tại Thái lan có ý rất tốt, nhưng đã không ít gây ra những khó khăn cho HT VN, tôi chắc Ms đã biết rồi.

            Tóm lượt:

            Đọc thư của Ms GHT tôi nhận biết giữa Ms GHT, Ms Hội trưởng Thái Phước Trường, Tổng hội CMA Mỹ và trường Simpson có “conflict”, Ms Nha người trung gian nên bị ăn đòn.  Mối liên hệ giữa GH, Tổng hội CMA Mỹ và Tổng hội VN bị điều gì đó làm tắt nghẽn, hơn thế nữa là Tổng hội CMA Mỹ và GH hình như không tin cậy nhau.  Tổng hội CMA Mỹ và trường Simpson tin cậy Ms Nha hơn là tin cậy Ms GHT.  Ms GHT là thành viên của Ban trị sư Tổng hội CMA Hoa kỳ mà tại sao lại mất uy tín thế.  Tại sao trong Hội đồng CMA tại Florida Ms bỏ về sớm.  Có phải Tổng hội CMA tiếp rướt Tổng hội VN quá đặc biệt nên Ms tức bỏ về phải không?

            BCH GH bị khống chế bời Ms GHT không sáng suốt đủ để giải quyết vấn đề.  Hay nói cách rõ là Ms GH độc tài, lời nói của Ms GHT bất nhất hay là hai lời chứ không phải là hành xử ôn hòa nhẹ nhàng đâu.

            Là GHT nếu nghe, biết Ms Nha đi đêm với Tổng hội CMA, trường Simpson và Tổng hội VN thì tại sao Ms không nói thẳng liển với các vị lãnh đạo ấy là tôi lo việc này, Ms Nha không được quyền làm việc với quý vị. Dâu có khó, có xa gì đâu, giỡ điện thoại lên là xong ngay mà, chứ để làm gì cho đến bây giờ phải viết thư thanh minh, thanh nga làm gì, gởi cho toàn cả thế giới biết.  Đọc thư Ms người ta biết Ms đang trong tình trạng “desperate”.  Việc nội bộ là đóng cửa lại nói nhau nghe.  GHT làm không thông, BCH GH cũng không thông luôn.  Nếu tôi là Ms Nha sẽ lấy bức thư này kiện cho tới cùng.  Vì nếu có một người nào đó quả thật phạm tôi, bị GH cũng như BCH GH kỷ luật, dút phép thông công mà GH viết thư giởi cho toàn thế giới thì người phạm tối ấy cũng có quyên kiện GHT ra tòa chứ đừng nói việc này của Ms Nha chẳng tội lỗi gì cả.

            Theo tôi là một tôi con Chúa nhận được thư và đọc thư của Ms GHT tôi cảm thấy rất là nghi ngờ về “character” của GHT, độc tài, nói hai lời, cầm quyền sinh sát của tôi con Chúa trong GH, là kẻ cả, muốn mọi người, mọi tổ chúc, mọi nơi luôn cả Tổng hội VN phải qua mình, đầu lụy mình, xác thịt, hành xử theo théo đời, không được sư tin cậy của Tổng hội CMA vv… như thế thì nên từ chức GHT và viện trưởng và giám học ngay tức thì để GH thoát ra khỏi cơn khổ nạn này.  Người mới lên làm GHT sẽ kết nối lại mối liên hệ giữa Giáo hạt với Tổng hội CMA và VN. Kính xin BCH thực hiện điều này, nếu không GH sẽ phại đau khổ dài dài dưới quyển tể trị của GHT độc tài.

Kính,

Một tôi Con Chúa trong Giáo hạt.

Thu mot tin do C&MA goi GHT NAT lien quan den thu 4-trang

December 24, 2009

Kinh thua MS Giao Hat Truong va tat ca cac toi con Chua trong Giao Hat VN tai HK.
        

Toi la mot con cai Chua lau nam theo Chua tai mot HT cua vung California (khong phai la tin huu cua HT MS Nha va cung khong quen biet voi MS Nha). Toi rat thoa long vi da biet Chua va lon len trong  mot to chuc giao hoi rat thuoc linh va rat tot dep. Toi cung da doc va chung kien nhieu cuoc doi va chuc vu phuc vu Chua cua cac Muc su truyen dao nguoi Viet nam that dang cho toi kham phuc va hoc tap. Nhung toi that su that vong khi theo doi tung dien bien cua cuoc xung dot xay ra ban dau giua MS GHT va MS Nha roi lan rong den Tong Hoi tai Viet Nam, va gan day  lai lien luy den Ht L B noi MS Nha lam Q nhiem. Co the noi su viec nay da duoc rat nhieu toi con cua Chua khap the gioi theo doi va no chang hay ho chut nao, nhat la nhung ton hai ve Danh Chua, uy tin cua HT va lam tan nat long va niem tin cua rat nhieu con dan Chua, la nhung nguoi chan thanh don so theo Chua lau nay trong giao hoi CMA.  Toi la mot trong nhung nguoi ay. Co the mot so nguoi dung dung lam khan gia nhung toi thi lai muon noi len vai cam nghi cua long minh, biet dau co the giup de lam song to van de hon hau quy vi co tham quyen co the co cau giai dap.
            Truoc nhat toi nhan thay MS GHT Nguyen Anh Tai da hieu sai van de quan he giua Tong Hoi VN va truong than hoc cua Tong Hoi Hoa ky bang giao va hop tac trong cong tac dao tao sinh vien than hoc cho HTVN. Viec lien lac va hop tac giua Tong Hoi VN va Truong cua Tong Hoi la viec rat can va rat hop ly. Van de gay mau thuan do la nguoi trung gian hay moi gioi cho viec nay la ai ma thoi. Nguoi ay co the la MS Nguyen Anh Tai, MS Nha hay mot tin huu binh thuong nhung phai duoc su dong y cua ca hai ben Tong Hoi VN va Tong Hoi My.  Va MS Nha la nguoi ma ca hai to chuc da chon. Trong cong tac tren khong biet co tien hue hong, hoac mot mon loi nao lon den noi ma MS GHT goi la “cuop cong”.  Neu MS GHT vi loi ich chung cua HT Viet Nam va HT CMA chac ong cung vui long neu nguoi trung gian ay khong fai la minh. Viec ky ket da dien ra tot dep va co le se mo ra mot canh cua moi cho HT VN cung nhu lich su cua giao hoi. Toi nghi rang MS Nha va MS Tai nen bat tay nhau va vui mung cung nhu nen tha thu nhau neu co dieu gi do Ms Nha vi con tre to ra khong te nhi trong vu viec nay thi Ms GHT la nguoi lon tuoi hon phai nhin nhuc nhu cha me doi voi con cai co le se thuyet phuc nhieu nguoi va vai tro cua MS GHT cang duoc ton trong.  Toi rat ngac nhien tu mot cong viec rat thuoc linh, rat tot lai dua den mot hau qua dang tiec nhu hien nay. Toi nghi voi trinh do thuoc linh va voi 20 nam lam GHT nhu ong thuong noi ong phai noi nhu Paul da noi trong Philip 1:15-21 trong do Paul da noi “……song co he gi, dau the nao di nua, hoac lam bo, hoac that tha, Dang Christ cung duoc rao truyen. Ay vi do toi duong mung ro va se con mung ro nua”.  Toi nhan thay MS GHT qua tu ai, qua tu ton khi cho rang viec do fai la cua Giao Hat Hoa Ky , nhung that ra do la binh phong de che day chinh cai toi cua ong. Ong muon dung cho cua MS Nha.  That la lo bich neu noi rang hau viec Chua ma ky thuc khong dong dinh ban nga, khong vi dai cuoc ma hi sinh quyen loi ca nhan thi lam sao ma rao giang cho chung toi la con cai Chua? Toi nghi MS GHT nen cham dut su tranh chien vi long tu ai nay de chung toi khoi vap pham, nhat la gay sup do duc tin va tan ra HT noi MS Nha quan nhiem.
2. Toi khong hieu Ms GHT viet thu giai thich lam gi qua buc thu dai 4 trang, rot cuoc trong do de lo ban tanh xac thit cua minh, nguoi ta khong thay Chua, khong thay tinh yeu thuong (1 Corinhto 13) va cung khong thay su khon ngoan trong do ma chi thay nhung dieu nguoc lai.  Toi noi the boi vi sau mot thoi gian dai voi nhieu buc thu phan hoi cua cac toi to Chua, nhung nguoi lanh dao cao nhat tai VN, la hai ngoai to ra bat binh va phe phan thang than thai do khong phai le cua MS GHT. Toi khong hieu tai sao Ms GHT la nguoi co su nhay cam thuoc linh khong biet dung lai de cuu van tinh the va uy tin cua giao hoi.
3. Toi lai cang khong hieu cach ap dung noi quy va cach xu ly cua MS GHT doi voi HT LB.  Toi khong biet cac day to Chua va con cai Chua khap noi co thay cach lam viec va giai thich cua MS GHT la hop ly khong? Rieng toi toi thay MS GHT giai thich qua sai ve hien chuong khi ong noi “chuc vu Thu ky la cao nhat trong Ban Chap Hanh”.  Cho nao hien chuong noi? Ca MS Chu toa cung khong duoc hien chuong noi la cap bac cao nhat trong Ban Chap Hanh huong chi la thu ky. Trong HT cua DCT va theo to chuc hanh chanh cua Ht CMA quyen hanh khong tap trung vao mo ca nhan nao ca. To chuc cua Ht theo cach cung chia xe quyen hanh va trach nhiem voi nhau de trach tinh trang doc tai. Toi that MS GHT khong hieu ve to chuc va lanh dao cho lam, hay co le trong hoan canh nay khong vi tu ai muon loai MS Nha va nhung nguoi ung ho Ms Nha nen ong giai thich sai ca hien chuong.  Tai sao lai chi lam viec voi thu ky? Ma nhat la trong truong hop thu ky ay khong duoc B tat ca Ban Chap Hanh va HT dia phuong ung ho? Ong noi buoi hop nao, quyet dinh nao co cac chap su tham du chung voi Ban chap hanh la bat hop le. Mot nguoi lanh dao noi nhu vay rat nguy hiem, ong khong so dieu nay se gay mat long, bat hop tac cua cac chap su trong Ht va co the gay mot mac cam lon giua Ban chap hanh va chap su khong.  Tren thuc te hau het cac Ht Ban Chap Hanh va Ban chap su hop chung hang thang va cung nhau dua ra nhung bieu quyet co lien quan den HT.  That ra cac chuc vu cua ban chap hanh la do ban chap su bau len!
4. Toi cung thay Ms GHT rat rat doc tai va ong da xen vao to chuc cua HT dia phuong mot cach trai phep, co nhung quyet dinh, chi thi hoan toan sai nguyen tac. Khi trieu tap nhung buoi hop, nhat la buoi hop cua HT dia phuong de cu ra nguoi Dai dien cho Ban chap hanh chap su xu ly trong thoi gian vang Q nhiem thi khong du 2/3 ma ong cu tien hanh va chi dinh tat ca thi that la qua dang. Ong cung khong ton trong nhung bieu quyet cua Ban chap hanh dia phuong cu mot nguoi ma ban chap hanh da loai ra (ong Thu ky). Tai sao lai khong chon mot nguoi nao co du uy tin lam dai dien.  Toi thay MS GHT muon loi keo mot so nguoi theo phe ong va ai khong theo ong thi ong dung du moi cach de loai ho.  Lam nhu the khong thuyet phuc duoc chung toi la nhung tin huu chan thanh theo Chua.
5. Toi nhan thay trong viec nay MS GHT khong co du tu cach de xu ly, vi ong la duong su co lien quan den vu viec nay, nhat la thai do khong vo tu va sang suot cua ong nen rat can co su giai quyet cua Tong Hoi Hoa Ky thi quyet dinh ay moi thuyet phuc duoc moi nguoi.  Toi nghi HT LB va cac vi trong Ban Chap Hanh va Chap su cua HT giu nguyen trang, ai nen rut lui hoac ban giao va phai cho quyet dinh toi hau cua Tong Hoi. Giao hat nen khuyen MS GHT nen yen lang trong luc nay hon la lien tiep gay ra nhung thiet hai khong can thiet.
6. Toi va nhieu con cai Chua khap noi tren nuoc My nay rat phan uat va rat cam thong voi MS Nha va HT LB. Chung toi se cau nguyen cho quy vi va nhat la MS GHT nen dong dinh ban nga minh de cho Chua duoc vinh hien. Neu vu viec nay dien theo y do cua MS GHT toi va mot so nguoi se roi khoi HT CMA , khoi giao hat cua MS Nguyen anh Tai.
7. Loi cuoi cung toi muon noi la xin chung ta hay coi lai duong huong va to chuc cua HT chung ta voi ca be day lich su rat dang tu hao cua cha ong chung ta dung de vi mot viec tu ai xac thit giua hai toi to Chua ma pha tan HT LB va  HT CMA VN.  Xin MS Nguyen anh Tai nen dung lai moi su manh tay va nhu loi ong noi cho Tong Hoi giai quyet. Nhung nguoi lam viec ben duoi ong nen giup  MSGHT trong luc nay bang cach khuyen ong nen de cho nguoi co tham quyen cao hon, nhat la nguoi khong co lien quan den vu viec giai quyet thi thuyet phuc moi nguoi hon.  Toi tha thiet keu goi su cau nguyen cho Giao hat VN trong luc nay.
                                                                           

Tran van Manh     Mot tin huu cua CMA.